Klub slovenských turistov regiónu Bardejov

 

 


Klub slovenských turistov regiónu Bardejov

Predseda   -   Miroslav Bujda, č.t.: 0908 985 182, email : bujda@gates.sk  -  KST BŠK Bardejov

Podpredseda   -   Štefan Kučečka, č.t.: 0904 583 550, email : stefan.kucecka@gmail.com  -  KST TJ Magura Stebník
 


Členovia Výkonného výboru KST regiónu Bardejov

Ľubomír Derco,  č.t.: 0903 020 551, email :  lubomir.derco@minv.sk  -  KST Štart Bardejov

Ladislav Bilek,  č.t.: 0905 934 031,  email : ladislav.bilek@centrum.sk  -  KST Štart Bardejov

Jozef Chovanec ml.,  č.t.: 0917 571 436,  email : jch3@post.sk  -  KST BŠK Bardejov

Andrea Desáková, č.t.: 0905 762 353, email : andreadesakova@gmail.com  -  KST Štart Bardejov

Ľubica Vatechová, č.t.: 0902 322 347, email : lubicavatechova@azet.sk  -  KST Slávia Bardejov 

Jozef Semanek - 
č.t.: 0911 474 945, email : obechertnik@centrum.sk - KST HertníkKontrolná komisia KST regiónu Bardejov

Predsedu   -   Martin Choma  -  KST Štart Bardejov

Členovia    -    Anna BILEKOVÁ  -  KST 
Štart Bardejov
                    
                  -    Stanislav ŠKERLÍK  -  KST Slávia Bardejov 


 

Stanovy Klubu slovenských turistov regiónu Bardejov

Stanovy Klubu slovenských turistov regiónu Bardejov -19.4.2018 

Zoznam oddielov KST regiónu Bardejov

KST Slávia Bardejov - Milan Stachura, č.t.  0915 144 458, email: bardejov@do-fenix.sk
KST Šport - Anna Bileková, č.t. 0905 934 031, email: annabilekova@centrum.sk  
KST BŠK Bardejov - Jozef Chovanec st., č.t. 0907 565 228, email: jozefchovanec@nsp-bardejov.sk
KST TJ Magura Stebník - Alexander Baran - č.t.   0903 905 370, email : alexanderbaran@zoznam.sk
KST Hertník - Jozef Semanek - č.t.: 0911 474 945, email : obechertnik@centrum.sk

 

Prehľad zakúpených členských známok na rok 2017 

     Žiaci          Študenti     Dospelí   Dôchodcovia    Spolu     
KST Slávia 37 2 58 31 128
KST Hertník     6 1 7
KST Štart 1   37 6 44
KST BŠK 3   36 13 52
KST Stebník   4 22 1 27
Spolu 41 6 159 52 258Prehľad zakúpených členských známok na rok 2019

KST Slávia 109
KST Hertník  10
KST Štart 57
KST BŠK 61
KST Stebník 26
KST Šport nový klub od 1.1.2019
Spolu 263
Prihláška za člena KST

Prihláška za člena KST na stiahnutie vo formáte xls.

 

Ako sa stať členom KST ?

Členom KST sa možeš stať prostredníctvom niektorého turistického oddielu KST, napríklad prihlásením sa na niektorom z podujatí určených aj pre verejnosť, prípadne kontaktovaním zástupcov oddielov aj mimo týchto akcií. 

 

Zápisnice a uznesenia RR KST v roku 2019

Uznesenie RR KST z 9.5.2019


Zápisnice a uznesenia RR KST v roku 2018

Uznesenie č.1 RR KST z 18.1.2018
Uznesenie z VZ KST Bardejov z 15.3.2018

Uznesenie č. 2 RR KST z 29.11.2018 

TOPlist