Klub slovenských turistov regiónu Bardejov

 

 


Klub slovenských turistov regiónu Bardejov

Predseda   -   Miroslav Bujda, č.t.: 0908 985 182, email : bujda@gates.sk  -  KST BŠK Bardejov

Podpredseda   -   Štefan Kučečka, č.t.: 0904 583 550, email : stefan.kucecka@gmail.com  -  KST TJ Magura Stebník
 


Členovia Výkonného výboru KST regiónu Bardejov

Ľubomír Derco,  č.t.: 0903 020 551, email :  lubomir.derco@minv.sk  -  KST Štart Bardejov

Ladislav Bilek,  č.t.: 0905 934 031,  email : ladislav.bilek@centrum.sk  -  KST Štart Bardejov

Jozef Chovanec ml.,  č.t.: 0917 571 436,  email : jch3@post.sk  -  KST BŠK Bardejov

Andrea Desáková, č.t.: 0905 762 353, email : andreadesakova@gmail.com  -  KST Štart Bardejov

Ľubica Vatechová, č.t.: 0902 322 347, email : lubicavatechova@azet.sk  -  KST Slávia Bardejov 

Jozef Semanek - KST HertníkKontrolná komisia KST regiónu Bardejov

Predsedu   -   Martin Choma  -  KST Štart Bardejov

Členovia    -    Anna BILEKOVÁ  -  KST BŠK Bardejov
                    
                  -    Stanislav ŠKERLÍK  -  KST Slávia Bardejov 


 

Stanovy Klubu slovenských turistov regiónu Bardejov

Stanovy Klubu slovenských turistov regiónu Bardejov -19.4.2018 

Zoznam oddielov KST regiónu Bardejov

KST Slávia Bardejov - Milan Stachura,  č.t.  0915 144 458, e-mail: bardejov@do-fenix.sk
KST Štart Bardejov - Ladislav Bilek,  č.t.  0905 934 031, e-mail:   ladislav.bilek@centrum.sk  
KST BŠK Bardejov - M. Hudáková,  č.t.  054 / 472 3815
KST TJ Magura Stebník - Alexander Baran - č.t.   0903 905 370, e-mail : alexanderbaran@zoznam.sk
KST Hertník - kontakty budú doplnené po ich doručení

 

Prehľad zakúpených členských známok na rok 2017 

     Žiaci          Študenti     Dospelí   Dôchodcovia    Spolu     
KST Slávia 37 2 58 31 128
KST Hertník     6 1 7
KST Štart 1   37 6 44
KST BŠK 3   36 13 52
KST Stebník   4 22 1 27
Spolu 41 6 159 52 258Prihláška za člena KST

Prihláška za člena KST na stiahnutie vo formáte xls.

 

Ako sa stať členom KST ?

Členom KST sa možeš stať prostredníctvom niektorého turistického oddielu KST, napríklad prihlásením sa na niektorom z podujatí určených aj pre verejnosť, prípadne kontaktovaním zástupcov oddielov aj mimo týchto akcií. 

 


Zápisnice a uznesenia RR KST v roku 2018

Uznesenie č.1 RR KST z 18.1.2018
Uznesenie z VZ KST Bardejov z 15.3.2018

Uznesenie č. 2 RR KST z 29.11.2018 

TOPlist