Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Tatry na Luciu

Nedeľa 8. decembra 2019

 

      Tohto roku máme do Lucie poriadne ďaleko, ale turisti sú národ nedočkavý. Do piatku trinásteho sa nám čakať nechce a tak miesto na Luciu, do Tatier pôjdeme na Marínu. Marína je však pekné meno, s určitosťou všetky Maríny boli nádherné, a preto veríme, že aj naše podujatie taktiež. 
     Naša základná trasa povedie zo Zakopaného z Murowanice pekným chodníkom do Kuźníc a tak po modrej značke na Halu Kondratowu, kde nájdeme pekné schronisko PTTK. Trasa nahor má parametre:  4,6 kilometra, stúpanie 402 metrov, to isté nás čaká pri trase nadol. Schronisko je vo výške 1346 metrov n.m.  Pre nadšencov turistiky máme poruke aj variantu dlhšiu (výstup do sedla 1715 m n.m.).


Stretnutie účastníkov: 6:30 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov  a pri Športovej hale
Odchod autobusu: 6:35 hod. od Športovej haly , ďalšia zastávka na Komenského ul. oproti ZŠ a podľa potreby na trase  dopravy BJ – SL – Lysá Poľana – Zakopané
Predpokladaný návrat okolo 19:30 hod.

Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla, uzávierka prihlášok v utorok 3.12.2019 večer o 22:00 hod. 
                           Stachura Milan      +421 915 144 458
                           Škerlík Stanislav   +421 948 152 986, pevná linka  054 472 4885

Poplatky sa hradia v deň podujatia a ich výška je nasledovná:
                členovia KST Slávia a Fénix  12 €      ostatní   13,50 €
        
       V poplatku je zahrnutá doprava a vstupné do TPN.
        
       Zľava pre detí len v prípade ich dostatočného počtu  

Pamätajte: vhodná obuv a odev je základom bezpečnosti, rukavice a čiapka určite nemusia byť len módnym doplnkom.

Prihláška po uzávierke (ak bude miesto) + 1 €, stornopoplatok  6 €.

Upozornenie: pre deti, ktoré nemajú pas, vybavujeme vstup do Poľska na základe spoločnej súpisky, potrebu zaradenia do súpisky nahlásiť pri podaní prihlášky (súčasne nahlásiť potrebné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, na podujatie doniesť fotografiu).

  
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou


pondelok 9. decembra 2019 o 17:00 hod.

Miesto: Čitáreň okresnej knižnice v Bardejove  
Téma: Faerské ostrovy
Prednáša: MUDr. Juraj Chovanec
 
 


                           KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
                                               pozývajú na akciu
                                           GSB - Do Regietówa


                                       Sobota 14. decembra 2019


     Pri pozornom štúdiu mapy sme zistili že z GSB sme neabsolvovali kratučký úsek neďaleko Bardejova. Na mape je  to krátka červená čiara cez Kozie Žebro z Hańczowej  do Regietówa, presnejšie 5 a pol kilometra, ale božských 410 metrov stúpania a 344 metrov klesania, tých 344 metrov klesania je však na úseku dlhom 1,6 km.  Celkom asi 2 a pol hodiny chôdze, čas však využijeme aj na návštevu 2 nádherných drevených kostolíkov, prvú v Hańczowej (pravoslavný), druhú  v Skwirtnom (rimskokat.). Záver sezóny bude nasledovne končiť v Stadnine Regietów.

Poznámka: na podujatí je možnosť účasti aj bez absolvovania pešej túry.

 

Stretnutie účastníkov 7:55  hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Šport.hale.Odchod autobusu 8:00 hod., postupne z Komenského ul. smer Šport. hala – Zborov ...Predpokladaný návrat okolo 16:00 hod.

Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok .20.11.2019 o 22:00 hod.
                      Stachura Milan     +421 915 144 458
                      Škerlík Stanislav  +421 910 775 125, pevná linka 054  472 4885

Poplatky sa hradia v deň dopravy, ich výška je nasledovná:
      Doprava     členovia KST Slávia a Fénix 6 €     nečlenovia 7 €
                         Zľava pre deti len v prípade dostatočného počtu účastníkov ( detí)

      Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 4 €,  prihláška po uzávierke (ak bude voľné miesto) + 1 €.

Poistenie KST platí len na území Slovenska.
Pre deti bez cest. pasu je možnosť vstupu do Poľska na základe spoločnej súpisky – oznámiť pri prihláške.

 

 


 
 
 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

Pondelok 13. januára 2019 o 17:00 hod.


Miesto: Čitáreň okresnej knižnice v Bardejove  

Téma: Náchod a okolie
Prednáša: Milan Stachura a Miro Uhrín
 
 

TOPlist