Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Jar v Slovenskom krase

Nedeľa 25. 3. 2018


    Tohto roku sa jar nemá k činu, ale podľa nášho plánu už by mali kvitnúť na škrapových poliach neďaleko jaskyne Domica hlaváčiky jarné. Ich žlté hlávky sú ozdobou trasy od Domice na Silickú planinu.  Či sa budú na nás usmievať hlaváčiky, alebo len my, uvidíme...Okrem toho chceme pozrieť aj jaskyňu Domica (ja som v nej nebol už takmer 30 rokov) a Silickú ľadnicu (voľne prístupnú priepasť na Silickej planine). Pešia trasa je nenáročná, okolo 12 km s neveľkým stúpaním, skôr narodený môžu použiť aj autobus, vtedy ich čakajú dva kilometre.

Propozície podujatia
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Termín: nedeľa 25. marca  2018

Stretnutie účastníkov: 6:50 hod pred Základnou školou na Komenského ul. Bardejov. Čakať môžete aj na dolnom parkovisku pri šport.hale Mier i na trase dopravy Bardejov – Košice - Domica.
Odchod:  7:00 hod. autobusom  od ZŠ na Komenského ul.Bardejov, ďalšia zastávka pri ŠH a podľa potreby na trase podujatia
Predpokladaný návrat okolo 19:00  hod.


Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v utorok 20.3.2018 večer o 22:00 hod.
                 Stachura Milan       0915 144 458
                 Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka  054 72 4885


Poplatky sa hradia v deň podujatia počas dopravy a ich výška je nasledovná:
     Deti a mládež            členovia DO Fénix a KST Slávia    10 €      ostatní    14 €
     Dospelí                      členovia KST Slávia Bardejov        15 €      ostatní   16 €

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 6 € u detí a 10 € u dospelých.
K poplatkom treba pripočítať ešte výdavky na vstupné do jaskyne: dospelý 6 €, deti 3 €, študenti a seniori nad 60 r. 5 €. Poznámka: exkurzia do jaskyne nie je povinná, pre tých čo nepôjde do jaskyne pripravujeme trasu, ktorej cieľom bude výstup na bralo nad maďarskou jaskyňou Baradla – barlang (to je vlastne pokračovanie Domice). 


 
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"


Courtesy of www.AirPano.com

 


Miesto: čitáreň okresnej knižnice, v pondelok 26. 3. 2018 o 17:00 hod.
Téma:  Valencia
Prednáša: PhDr. Jozef Geffert
 
 KST BŠK Bardejov v spolupráci s  BB tour Bardejov
Vás pozýva
na 9. ročník akcie Poznajme svojich susedov
Cieľ:
Ukrajina
Trasa: Kyjev, Bela Cerkev, Poltava, Sokolovo, Charkov

Termín: 22.-27.5.2018
Cena:  310 €,  deti  260  €,  3x  ubytovanie  s  polpenziou,  2  x  nočný  transfer  vlakom,  doprava na Ukrajine,  autobusové  prejazdy z Bardejova, sprievodca

Prihlášky: do 31.3.2018 - Jozef Chovanec - č.t. 0907 565 228

TOPlist