Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


 

Propozície XXV. Bardejovsko – Gorlického turistického stretnutia

Sobota - Nedeľa - 22. – 23. 9. 2018

            
    
    Turisti z Bardejova v minulosti hľadali možnosti, ako spoznávať okolitú prírodu v pohraničí s Poľskom aj z opačnej strany hranice. Rovnaký záujem bol aj medzi turistami v Poľsku v partnerskom meste Gorlice, preto v roku 1993 došlo k vzájomnej dohode o organizovaní spoločných turistických akcii. Dohodlo sa, že skupina turistov z Bardejova každoročne v máji navštívi Poľsko a naopak skupina turistov z Gorlíc v jeseni navštívi Bardejov. Tohto roku to bude už 25 spoločné stretnutie. Doteraz sme organizovali spoločné túry v pohraničí, preto tohto roku chceme poľským turistom ukázať krásy Čergovského pohoria. VV KST Bardejov rozhodla sa v spolupráci s turistami z Hertníka zorganizovať spoločné stretnutie turistov v Hertníku v dňoch 22.9. – 23.9.2018.   

 

Organizátor : KST regiónu Bardejov, KST Štart Bardejov, Obecný úrad Hertník, PTTK Gorlice
Termín:    22. – 23.9.2018
Miesto:    Hertník

Trasy:       1.) Drienica – Besná - modra značka – Lysá – chata Čergov – Hertník -  zelená značka (cca 5 hod.)

                 2.) Po neznačených lesných cestách na chatu Čergov – Hertník (cca 3 hod)

Odchod:         22.9. autobusom o 8,00 od športovej haly Mier
Doprava:        Do Drienice a Hertníka spoločným autobusom
Späť – individuálne na vlastné náklady

Prihlášky:       Do 21.9.2018 - Ladislav Bilek, č. t. 0905 934031, ladislav.bilek@centrum.sk,
                                               Ing. Jozef Semanek, č.t. 0911474945, obechertnik@centrum.sk

Poplatok:       3,- € členovia KST
                      5,- € nečlenovia KST
 
                     3,- € poplatok naviac za účasť na kultúrno - spoločenskom posedení
                      Deti v doprovode zodpovednej osoby bez poplatku.

                      Turisti z Gorlíc účastnícky poplatok neplatia.          Program:

Sobota:      Ráno o 8,00 bude rozdelenie turistov do dvoch skupín, následne presun do Drienice a Hertníka. Stretnutie na chate Čergov s možnosťou občerstvenia. Spoločný zostup do Hertníka. Pri rybníku (cca o 15,00 hod) bude posedenie pri ohnisku s podaným občerstvením. Vo večerných hodinách bude spoločné posedenie s poľskými turistami pri hudbe v priestoroch kultúrneho domu Hertník. Posedenie bude prístupné pre všetkých záujemcov za poplatok. Turisti z Bardejova si môžu objednať nocľah v turistickej ubytovni Hertník u Ing. Jozefa Semaneka.

Nedeľa:           Program pre poľských turistov podľa vlastného výberu. (Zborovský hrad)
Účasť:             Prihlásení turisti z Bardejova a Gorlíc, školská mládež v doprovode dospelej zodpovednej osoby.

Podmienky účasti na akcii:

  1. Každý účastník sa na akcii zúčastňuje dobrovoľne, individuálne , na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.
  2. Každý účastník je povinný na trase rešpektovať pokyny vedúceho trasy. Nie je dovolené svojvoľne odbočiť z trasy bez súhlasu vedúceho trasy.
  3. Organizátor nezodpovedá za osobné veci účastníkov, za ich stratu alebo poškodenie.
  4. Každý účastník je povinný prihlásiť sa na akciu, svojou účasťou potvrdzuje súhlas s podmienkami účasti na akcii. Svoju účasť môžete nahlásiť telefonicky, emailom alebo písomne.
  5. Turisti s platným preukazom KST sú na akcií poistení podľa pravidiel KST. Ostatní účastníci sú povinní si zabezpečiť individuálne poistenie.
  6. Účastníci na akcii sú povinní si zabezpečiť vhodnú obuv a oblečenie.
  7. Organizátor nezodpovedá za tých účastníkov, ktorí sa na akciu neprihlásili.   

 

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Informácie:    Ing. Jozef Semanek, Ladislav Bilek       
 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Tatry v jeseni

                                                                               Nedeľa 23. 9. 2018  
 

    Ani rok 2018 nebude výnimkou. Tentoraz sa poberieme z Tatranskej Kotliny na chatu Plesnivec, no a tí, ktorí majú lepšie nôžky si to môžu švihnúť aj k Bielemu plesu. Cieľ bude spoločný:  Kežmarská Biela Voda.

Parametre trás
A)  k chate Plesnivec   11 km 670 metrov stúpania, klesanie 535 metrov
B)  k Bielemu plesu     16,6 km    1015 metrov stúpania, 865 metrov klesania


Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6:55 hod. pri ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Športovej hale.
Doprava a odchod: autobusom o 7:00 hod. od Športovej haly, tak na Komenského ul.(MHD) a následne  obchvatom smer Stará Ľubovňa do Tatier.
Predpokladaný návrat okolo 19:00 hod.

Prihlášky: telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v utorok 18.9.2018 o 22:00 hod.
                        Stachura Milan     0915 144 458     
                        Škerlík Stanislav  0948 152 986 alebo pevná linka  054/ 472 4885

Poplatky sa hradia v deň podujatia počas dopravy a ich výška je nasledovná:
          
      Doprava   deti a mládež      členovia d.o.Fénix a KST Slávia  7 €    nečlenovia 8,50 €
                Dospelí               rodičia a členovia KST Slávia     9 €    ostatní 10,50 €
                Storno po podaní prihlášky 6 €,  prihláška po termíne – ak bude voľné miesto + 1 €


 
 

 

       
                         KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
                                          pozývajú na akciu
                                  Opäť do Slanských vrchov
    
                                          Nedeľa 30.9. 2018


     Slanské vrchy patria geograficky k rozsiahlejším pohoriam východného Slovenska. Tiahnu sa od Prešova po hranice s Maďarskom  ( v pohraničnej oblasti toto rozsiahle vulkanické pohorie je známe pod názvom Milič). Pokračovaním pohoria v Maďarsku je opäť vulkanické pásmo známe pod názvom Zemplínske vrchy.

     Samotné Slanské vrchy z hľadiska turistického nedosahujú atraktivít vysokých pohorí ako sú povedzme Tatry. Predsa však nájdeme tu veľa zaujímavosti hlavne pre pozorné oči. Je tu množstvo zaujímavých rastlín a živočíchov, ale hlavne skál, skalných útvarov a skalných stien. Časť skalných útvarov je pomerne známa ako napr. Hermanovské (Sokolie) skaly, skalný vrchol najvyššieho bodu pohoria Šimonka, Dubnícke bane či Rankovské skaly.

     Rankovské skaly budú cieľom nášho putovania. Z druhej strany hrebeňa však máme tiež skaly pod Pariakovou (Obria skala, Kamenný hríb). Pre rýchlejšie nôžky máme ešte na pozeranie vrchol Makovice, 981 metrov n.m.  V Herľanoch ako východiska našich trás je známy gejzír, na ktorom boli prevedené technické úpravy, vraj chrlí vodu ešte vyššie, či erupciu gejzíru uvidíme – to zaručiť samozrejme nemôžeme.

Prehľad trás:
A) nenáročná    Herľany – Rankovské skaly a späť   8,5 km, stúpanie 480 metrov
B) stredne náročná  Herľany – Vyžník – skaly pod Pariakovou  a späť  14  km - stúpanie 800 metrov, zostup z hrebeňa k skalám a spätný výstup je náročný pre strmý svah  
C) náročná     trasa ako B), ale od skál pod Pariakovou je pokračovanie po žltej a modrej k vrcholu Makovice, tak po červenej značke k Vyžníku a po zelenej do Herľan, 18,5 km, stúpanie  okolo 850 metrov


Propozície podujatia
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Termín: nedeľa 30.9.2018
Stretnutie účastníkov: 6:55 hod pred Základnou školou na Komenského ul. Bardejov. Čakať môžete aj na dolnom parkovisku pri športovej  hale Mier a na trase dopravy Bardejov – Prešov  - Herľany

Odchod: 7:00 hod. autobusom od Športovej haly, ďalšia zastávka na Komenského ul.,   zast.MHD.
Predpokladaný návrat okolo 19:00  hod.

Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v utorok 25.9.2018 večer o 22:00.
                 Stachura Milan       0915 144 458
                 Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka 472 4885

Poplatky sa hradia v deň podujatia počas dopravy a ich výška je nasledovná:
           
     Deti a mládež            členovia DO Fénix a KST Slávia  6 €      ostatní  7 €
           
     Dospelí                      členovia KST Slávia Bardejov      8 €      ostatní  9,50 €

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 4 € u detí a 5 € u dospelých.
Prihláška po termíne bude akceptovaná v prípade voľných miest, treba však počítať s príplatkom 1 €
Poistenie: pre členov KST platí poistenie KST uzatvorené s poisťovňou Union.

Poznámka:  ° v prípade vhodného počasia na trase A) počítajte s možnosťou opekania.
                    ° v prípade erupcie gejzíru budeme sa snažiť o prispôsobenie časového programu dobe tohto úkazu

 
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"Téma: Chile
Miesto: čitáreň okresnej knižnice, v pondelok 1. 10. 21018 o 17:00 hod.
Prednáša: 
 Ing. Milan Kuruc 
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"Téma: Tbilisi, Batumi
Miesto: čitáreň okresnej knižnice, v pondelok 15. 10. 21018 o 17:00 hod.
Prednáša: 
Mgr. Ján Marhulík, Mgr. Anna Marhulíková
 
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"Téma: Ľvov
Miesto: čitáreň okresnej knižnice, v pondelok 29. 10. 21018 o 17:00 hod.
Prednáša: 
Mgr. Ivan Dzuriš 
 

TOPlist