Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu

Výstup na Minčol – stretnutie štyroch okresov


Nedeľa 15. septembra 2019

 

15.september je  tradične termínom stretnutia turistov na Minčole. Aj teraz začíname  v Livovskej Hute, zostúpiť môžeme po tej istej trase, ale aj hrebeňom vrchov na Dvoriská a  tak do Livova. Trasa prechádza lesom, ale aj hrebeňovými lúkami s výhľadmi. Dodajme, že na vrchole bude tradičné  slávnostné  otvorenie stretnutia, pre deti súťaže a všetci sa môžu potešiť  guľášom  pri útulni.

 
Trasy výstupu: A) z Livovskej Huty po turistickej značke  5,4 km  stúpanie 500 metrov 
                         B) individuálne                

Trasy zostupu:  A)  späť do Livovskej Huty
                         B) Minčol –  Dvoriská  –  Livov
                              Okolo 14 km, časovo okolo 3:15 hodín chôdze, stúpanie 228 metrov

Doprava: spoločný autobus z Bardejova s odchodom o 8:00 hod. od Športovej haly Mier v Bardejove alebo individuálne

Program:   7:30   prezentácia pri Športovej  hale
                  8:00   odchod autobusu z Bardejova do Livovskej Huty
                 11:00  stretnutie účastníkov na Minčole, otvorenie stretnutia, zber čučoriedok, brusníc, občerstvenie

                 okolo 12: 00  zostupová trasa    
                 15:00  odchod autobusu späť do Bardejova ( z Livovskej Huty, tak Livov ).

 
Prihlášky, poplatky: na dopravu spoločným autobusom je potrebné sa prihlásiť telefonicky s uzávierkou v utorok 10.9.2019 (do 22:00 hod.)     -    Stachura Milan     +421 915 144 458    

              Poplatky    členovia KST  (odbory v BJ)           3 €
                                Nečlenovia  KST                             3,50 €
                                Deti a mládež do 18 rokov              2 €
                                Neprihlásení účastníci – vstup len ak bude voľné miesto + 50 centov
  
                              Poplatky sa platia pri prezentácii .

Poznámky :

  1. výstup na Minčol  a účasť na stretnutí  si môžete samozrejme riešiť aj individuálne
  2. organizátori si vyhradzujú právo upraviť podmienky podujatia  v prípade potreby (počasie, bezpečnosť a pod.).

  
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

pondelok  16. septembra  o 17.00 hod.

Miesto:
  čitáreň okresnej knižnice
Téma: Premeny Bardejova
Prednáša: Bc. Ferdinand Hažlinský 
 

 

KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu


Nedeľa 22.septembra 2019   Tatry v jeseni

     Už viac ako desať rokov  jednu nedeľu v septembri venujeme návšteve Vysokých Tatier. Ani rok 2019 nebude výnimkou. Výber trasy bude závisieť od výberu Vás -  účastníkov. Z našej strany bude zabezpečená doprava z Bardejova až po Tatranskú Lomnicu.

Možnosti trás:  a)  zo Skalnatého plesa cez Svišťovku k Zelenému plesu a tak Kežmarké Žľaby
                        b) z medzistanice Štart -  Zelené pleso – Kežmarské Žľaby
                        c)  výstup k Zelenému plesu

Najľahšia trasa k Zelenému plesu má dĺžku zhruba 15 km pri stúpaní okolo 650 metrov.


Stretnutie účastníkov: 6:55 hod. pri ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Športovej hale.
Doprava a odchod: autobusom o 7:00 hod. od Športovej haly, tak na Komenského ul.(MHD) a následne  smer Stará Ľubovňa do Tatier.
Predpokladaný návrat okolo 19:00 hod.

Prihlášky: telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v utorok 17.9.2018 o 22:00 hod. 
                       Stachura Milan     0915 144 458                         

Poplatky sa hradia v deň podujatia počas dopravy a ich výška je nasledovná:
      Doprava   členovia d.o.Fénix a KST Slávia  10 €    nečlenovia 11 €
      Zľava pre deti a rodičov len v prípade dostatočného počtu detí, zľava pre všetkých účastníkov v prípade  dostatočného počtu osôb vo veľkom autobuse. Storno po podaní prihlášky 6 €,  prihláška po termíne – ak bude voľné miesto + 1 €. 
 

 

 

 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

pondelok  30. septembra  o 17.00 hod.

Miesto:
  čitáreň okresnej knižnice
Téma: Po stopách reformácie
Prednáša: Mgr. Ján Velebír 
 

KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

pondelok  14. októbra  o 17.00 hod.

Miesto:
  čitáreň okresnej knižnice
Téma: Šarišské múzeum v Bardejove
Prednáša: PhDr. František Gutek 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

pondelok  28. októbra  o 17.00 hod.

Miesto:
  čitáreň okresnej knižnice
Téma: Archeologický Bardejov
Prednáša: Mgr. Peter Harčar 
 


KST BŠK Bardejov Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou


pondelok 11. novembra 2019 o 17.00 hod.


Miesto: Čitáreň okresnej knižnice v Bardejove 
Téma:  Obnova a reštaurovanie pamiatok v Bardejove
Prednáša:  Martin Kutný, akad. sochár
 
 

TOPlist