Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Bardejov
pozýva na akciu
Slovenský kras

Nedeľa 31. 3. 2019

 

Hlavnú trasu nedele nebudeme komentovať; stačí len povedať Zádielska dolina. To ďalšie však treba trochu priblížiť.

1. krok   Pri ceste autobusom neodbočíme do Zádielu, ale pôjdeme o dedinu ďalej, do Hrhova. Ten je známy hlavne rybníkmi, ktoré sú viditeľné zďaleka. K nim nepôjdeme, ale ...  Priamo v obci nájdeme pekný vodopád a neďaleko nad obcou v stráni Horného vrchuob objavíme otvor do 14 metrov dlhej jaskyne s názvom Oltárna diera, tam a späť 2 km.

2. krok  Vrátime sa do Zádielu, kde nás čaká trasa Zádielskou dolinou; z jej horného konca po modrej značke sa dostaneme na Zádielsku planinu k vyhliadkam, aby sme tak po zelenej značke zišli do obce Háj. V dedine nepôjdeme  „do hája“, ale k vodopádom. Dĺžka trasy cez planinu prijateľných 9 a pol kilometra, stúpanie 575 metrov.

3. krok  je len pre „rýchle nôžky“ čiže z Hája na Turniansky hrad a tak do Turne n/B. Pre nôžky je to prijateľných 4,3 km pri stúúúúpaní 179 metrov.

4. krok  Ak boh dá...  Navštívime kostol  Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou.

 

Propozície podujatia

Stretnutie účastníkov 6:55  hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Šport.hale.
Odchod autobusu 7:00 hod. od Šport. haly, ďalšia zastávka na Komenského ul. MHD. Trasa dopravy BJ – Prešov  atď. Predpokladaný návrat okolo 18:00 hod.

Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok 26.3.2019 o 22:00 hod.
                      Stachura Milan      0915 144 458
                      Škerlík Stanislav   0948 152 986, pevná linka 054  472 4885

Poplatky sa hradia v deň dopravy, ich výška je nasledovná:
                 
      Doprava     členovia KST Slávia a Fénix 12 €     nečlenovia 13 €
                       Zľava pre deti, ale aj ostatných účastníkov  len v prípade dostatočného počtu účastníkov (hlavne detí).

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 6 €,  prihláška po uzávierke (ak bude voľné miesto) + 1 €. Treba počítať ešte s nejakým peniažkami pri vstupe  do kostola.
     Cukor, káva, limonáda, čaj, rum, bum ...budú sa variť na Zádielskom kameni. 
     Poistenie:  na podujatí  sú poistení len členovia KST.

 
 

 

KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"
Miesto:  čitáreň okresnej knižnice v pondelok 1. 4. 2019 o 17:00 hod.

Téma: Zimný  zraz turistov - Police nad Metují
Prednáša: Ing. Miroslav Bujda


 
 

 

KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"
Miesto:  čitáreň okresnej knižnice v pondelok 15. 4. 2019 o 17:00 hod.

Téma: Desiate výročie obnovy Zborovského hradu
Prednáša:  Ing.  Vladimír Kaminský 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Bardejov
pozýva na akciu
Putovanie za „Čudesami“ Ukrajiny

Piatok 5. 7. – piatok 12. 7. 2019

 

    Bolo to v posledných dňoch februára a začiatkom marca 2018. Vtedy sa miestom nášho pobytu stalo  ukrajinské mesto Ľvov,  za habsburskej monarchie stredisko východnej časti Haliče. Vtedy jeho meno bolo Lemberg. V stredoveku i neskôr bol Ľvov kultúrnym i duchovným centrom mnohých národov a národnosti: Poliakov, Ukrajincov, Arménov, Rusínov, Židov, ale aj Nemov či Talianov. Všetci prispeli k tomu, že mesto Ľvov, metropola západnej časti Ukrajiny, má svojský kolorit, ktorý ako magnet priťahuje turistov. Hlboko zapôsobilo aj na našu výpravu, ktorá počas šiestich dní chcela to mesto poznávať a spoznať.

     Šesť dni na poznanie Ľvova je však málo. Preto na rok 2019 sme naplánovali opäť putovanie. Už nie šesťdňové, ale na osem dní.  Z toho strávime čas do pondelka rána vo Ľvove, nasleduje presun do ďalšej metropoly Západnej Ukrajiny, do vyše 200 tisícového mesta Ternopíľ. Tu budeme poznávať nielen samotné mesto, ale hlavne jeho okolie. Atrakcií, zaujímavosti je tu veľmi veľa, preto všetko prešlo sitom výberu. Najmä preto, aby sme vybrali tie najzaujímavejšie miesta a prehliadky sa nestali pretekmi s časom.


Konkrétny program

Piatok - nedeľa - Ľvov a okolie - Priamo vo Ľvove chceme pozrieť to čo sme nestihli pred rokom – kaplnka Boimov, Národné múzeum, Skanzen Ševčenkovskij  haj, budova Opery z vnútra, v okolí zase mesto Žovkva so zámkom, múzeami a opevnením, monastyr v obci Krechiv, jeho peščernú variantu ( jaskynnú) a možno ešte stihneme pozrieť pamiatku zaradenú do zoznamu pamiatok UNESCO – cerkev v obci Potelič.        

V pondelok ráno nasleduje presun z Ľvova do Ternopiľa. Nebude len nudnou dopravou, ale zastavíme sa v Starom Sele – zrúcanina mohutného opevnenia – zámku, nasleduje hrad Svirž (miesto natáčania niektorých scén filmu Traja mušketieri) a zastavíme sa v  opevnenej Univskej lavre. Ternopiľ a okolie   Samotné mesto má množstvo pamiatok v podobe zámku, starých kostolov, múzeí, nádherných parkov a priehrady. V okolí navštívime  mestečko

Utorok - Pidkamiň (Čertov kameň a monastyr), Počaivsku lavru (druhá najväčšia lavra Ukrajiny – plocha zhruba troch Spišských hradov), mestečko Kremenec (hrad, kostoly, pamätníky, nevieme zatiaľ či stihneme ešte aj Divči skeli), nasleduje zámok – palác  a zámocký park v mestečku Višnivec   a hrad Zbaraž. Zámok i hrad patria ku skvostom Ternopiľskej oblasti.

Streda -  jaskyňa Optimističná (najdlhšia jaskyňa Euroázie 250 km a najväčšia Jaskyňa sveta vytvorená v horninách zo sádrovca), peščerný (jaskynný) chrám v Monastyrku, mesto Skala Podiľska (zrúcanina zámku, kostoly, kaňon na rieke Zbruč z obdobia silúru, mesto Čortkiv (zrúcanina hradu, nádherné kostoly), pri návrate do Ternopiľa možno ešte stihneme mestečko Terebovľja (zrúcanina, kostoly, podobne ako Bardejov sa spomína v Ipatievskom letopise, len o 200 rokov skôr).

Štvrtok  -  dopoludnia navštívime hrady v mestách Mikulinci, Skalat, prípadne aj mesto Sataniv (hrad). Popoludnie venujeme prehliadke Ternopiľa

Piatok - dopoludnia ešte navštívime Ternopiľ a predpoludní už len doprava smer  Bardejov.   


Trochu histórie  Západná časť Ukrajiny a Bieloruska do 14.storočia bola rozdelená medzi niekoľko kniežatstiev, územie ovládali  poľskí králi i Kyjevská Rus. Od konca 14.storočia tieto časti Ukrajiny a Bieloruska sa stali súčasťou poľsko - litovského kráľovstva pod známym názvom  Kresy.  V tomto čase poľsko – litovské kráľovstvo bolo druhým najväčším štátom Európy (po Rusku). Viedli sa tu často boje, vojna nasledovala za vojnou. Tatári, Turci, kozáci, ale aj uhorské vojsko, Prusi, Švédi... Preto väčšina pamiatok je prevažne až zo 17. storočia. Krajinu ovládala predovšetkým poľská šľachta a hlavne magnátske rody. Ukrajinská šľachta sa väčšinou spolonizovala. Od konca 18.storočia sa západná časť Ukrajiny stala súčasťou habsburskej Haliče. Po 1.svetovej vojne si Halič zabralo opäť Poľsko až po rieku Zbruč, ktorá tvorila hranicu so Sovietmi. Od konca 2.svetovej vojny sa táto Halič stáva súčasťou Ukrajinskej Sovietskej republiky. No a najnovší politický stav už poznáme. Treba dodať, že v Kresoch  sa narodili mnohí významní Poliaci ako spisovatelia Mickiewicz ( v meste Kremenec), Slowacki, Lem,  skladateľ Paderewski, poľskí králi Ján III. Sobieski a Stanislav August Poniatowski (posledný poľský kráľ), ale aj politici ako Kościuszko  či Pilsudski. Pohnutá história sa písala v časoch 2.svetovej vojny – genocída Židov, ale aj Poliakov  a ďalších národov. Smutne sa zapísali  ukrajinskí nacionalisti, nemeckí okupanti, ale aj Sovieti.

Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Termín: 5. – 12. júla 2019, čas odchodu ráno včas oznámime
Ubytovanie: hotel, prevažne dvojlôžkové izby, tie sú vybavené toaletami, sprchami, k výbave patrí aj chladnička či televízor.

Stravovanie:  nie je zahrnuté do rozpočtu;  treba počítať s tým, že raňajky si budeme pripravovať sami;  stravovanie počas dňa: bude potrebné si brať suchú stravu včítane  dostatočného množstva tekutín (nebude času na dlhšie zastávky v reštauráciách); večeru budeme riešiť vo forme objednávky menu  (predpokladáme cenu okolo 3 – 4 €, výber zameriame podľa  možnosti na ukr. národnú kuchyňu). Obed v reštaurácii bude pravdepodobne možný v pondelok a štvrtok. Predpokladaný priemer výdavkov činí  okolo 60 € (šetrnejší aj niečo menej). Veľkou výhodou je  chladnička na izbe.            

Výmena € - hrivna:  predbežný kurz 1: 30,4, odporúčame zmeniť menšiu sumu na hraničnom prechode a väčšiu časť v Ľvove. Hrivny potrebujete hlavne na nákupy potravín a drobné výdavky (suveníry).

Náklady na podujatie:  doprava – treba počítať so sumou 65 – 90 € (výška závisí od počtu účastníkov a použitého dopravného prostriedku, čím nás bude viac – tým budú náklady nižšie; ubytovanie  suma okolo 70 € (10€ noc) – na záver pobytu sa vypočíta presná suma;  vstupné  suma okolo 40 €, náklady pomerne vysoké, ale od minulého roku stúpli ceny vstupného a taktiež je tu množstvo objektov; na záver pobytu sa urobí prepočet; 
              účastnícky poplatok   8 € členovia KST Slávia a Fénix Bardejov
                                                14 € ostatní

 Predbežná suma nákladov na dopravu + ubytovanie + vstupné + účastnícky poplatok + poistenie    210 €             

                          

Prihlášky telefonicky s uzávierkou v piatok  26.4.2019 večer o 22:00 hod.
informácie     Stachura Milan        0915 144 458
                     Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka     054/ 472 4885

Záloha na podujatie:  50 €,  táto sa platí na adrese pre prihlášky v hotovosti alebo bankovým prevodom  na účet)
                       Názov účtu:      Úz. správna rada dets.org. Fénix Bardejov 
                       Číslo účtu         SK06 0900 0000 0004 5082 3012
                       Variabilný symbol  572019
                       Poznámka pre príjemcu: uviesť meno a priezvisko 
                       Len podľa tohto údaju vieme identifikovať platcu!!!

                       Zálohu je potrebné uhradiť do termínu uzávierky prihlášok.

                       Doplatok potrebnej sumy na podujatie sa bude konať pri doprave 5.7.2019

Stornovanie účasti:  v termíne do 31.5.2019  sa vráti celá zálohav termíne do 20.6.2019  sa vráti 50% zálohy po 20.6.2019  bez návratky zálohy.

Poistenie účastníkov rieši základné náležitosti zhruba vo výške 8 €, treba počítať s tým, že budeme požadovať základné údaje účastníka (hlavne rodné číslo)

Podujatie je limitované kapacitou dopravy.
Pozor!   Každý účastník musí mať platný cestovný pas.
Podrobnejšie informácie budeme poskytovať prihláseným účastníkom.


Putovný tábor mládeže je súčasťou putovania. Pre tábor okrem týchto propozícii platia aj nasledujúce ustanovenia:
1. Prihlášku dieťaťa  je nutné podať v písomnej forme. Najvhodnejšie je požiadať e-mailom na adrese      bardejov@do-fenix.sk               Vyplnenú prihlášku treba odovzdať na adrese  Milan Stachura, Ťačevská 24, 085 01  Bardejov
   Termín pre podanie prihlášky a úhrady zálohy je uvedený v propozíciách.

2. Náklady na podujatie činia 340 €. V prípade nižších nákladov na dopravu ako je suma 90 €, rozdiel bude vrátený rodičovi po príchode do Bardejova. V tejto sume sú zahrnuté náklady na dopravu, stravovanie, vstupné, poistenie, náklady na vedúcich.

3. Počet účastníkov tábora je limitovaný,  limitom je taktiež vek účastníka – minimum je vek 12 rokov a dobrý zdravotný stav.

4. Iné informácie       telefón pre info   0915 144 458

    Tábor nie je zameraný na náročnú turistiku, nebudeme robiť kilometre v horách. Každý však musí počítať s tým, že denný program je zameraný na poznávanie Ukrajiny, každodenne bude sa konať od rána do večerných hodín, nájdeme si však čas aj na plaváreň a šport.  Aj keď sa to nezdá, bude to vlastne dobrodružné putovanie od prvej hodiny putovania  až po príchod.

5. Každý účastník musí mať cestovný pas SR.

 
 
 

TOPlist