Mgr. Stanislav Škerlík
                                (10.10.1950 - 23.11.2022)


    So zármutkom v srdci oznamujeme, že nás dňa 23.novembra 2022 náhle opustil dlhoročný kamarát, aktívny turista a organizátor turistických akcií Mgr. Stanislav Škerlík.

    Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

 

Oznamy a aktuality (v sekcii nájdete):
- 27.11.2022 - St
retnutie členov KST Slávia Bardejov vo štvrtok 1.12.2022 

Najbližšie akcie KST :
- pondelok - 28.11.2022 - Večer s turistikou - Nový Zéland
- sobota - 3.12.2022 - Hrebeňom Bukového vrchu
- pondelok - 12.12.2022 - Večer s turistikou - Solúň a Cyrilometodské pamiatky

 

       


Vitajte na stránke turistov KST regiónu Bardejov

      Na stránke nájdete informácií o turistike v našom regióne. Väčšiny akcií sa môžu zúčastniť aj nečlenovia KST. Radi vás medzi nami privítame. Sledujte preto sekciu "Najbližšie akcie KST", v ktorej sú vždy zverejnené podrobné informácie k najbližším akciám. V sekcii "Oznamy a aktuality" nájdete zase iné aktuálne informácie zo života KST regiónu Bardejov. V tejto sekcii zároveň nájdete pozvánky na turistické akcie v regióne, ktoré pripravujú iné organizácie. A keďže turistika má spájať, radi ich na našej stránke zverejníme.
   Informácie o pripravovaných akciách zasielajte v dostatočnom časovom predstihu e-mailom na adresu kstbardejov@wbl.sk . Viac o zasielaní informácií sa dozviete v sekcii stránky  "Info na www".