Najbližšie akcie KST :
- 27.6.2021 - Výstup na Busov
- 24.7.2021 - 9. ročník - Najvyššie vrcholy 
východného Slovenska, Cieľ: Levočské pohorie, Čierna hora /1289 m.n.m./
- 6.-15.8.2021 -
 Skalné mestá Čiech - štvrté putovanie - Českolipsko


 

Oznamy a aktuality (v sekcii pribudlo) :
- 8.6.2021 - Kalendár akcií KST Slávia v roku 2021 
- 8.6.2021 - AVITA, ďalšia výhoda pre členov KST
 

       


Vitajte na stránke turistov KST regiónu Bardejov

      Na stránke nájdete informácií o turistike v našom regióne. Väčšiny akcií sa môžu zúčastniť aj nečlenovia KST. Radi vás medzi nami privítame. Sledujte preto sekciu "Najbližšie akcie KST", v ktorej sú vždy zverejnené podrobné informácie k najbližším akciám. V sekcii "Oznamy a aktuality" nájdete zase iné aktuálne informácie zo života KST regiónu Bardejov. V tejto sekcii zároveň nájdete pozvánky na turistické akcie v regióne, ktoré pripravujú iné organizácie. A keďže turistika má spájať, radi ich na našej stránke zverejníme.
   Informácie o pripravovaných akciách zasielajte v dostatočnom časovom predstihu e-mailom na adresu kstbardejov@wbl.sk . Viac o zasielaní informácií sa dozviete v sekcii stránky  "Info na www".