Info  na  www.kstbardejov.wbl.sk 

Informácie o turistických podujatiach, ktoré chcú oddiely (prípadne aj iné organizácie)  zverejniť na našej web stránke, posielajte na  e-mail  :   jozef.ropjak@gmail.com .


Informácie posielajte v dostatočnom časovom predstihu. Neskoro, tzv. "na poslednú chvíľu" zaslané informácie o podujatiach nemusia byť zverejnené.  

 

Zásady prevádzkovania web - stránky KST Bardejov schválené 11.5.2017

Dňa 11.5.2017 RR KST po vzájomnej dohode prijala následovné zásady k prevádzkovaniu web stránky kstbardejov.wbl.sk  :
                                

                                     
                                       
                                                              
(klikni na obrázok pre zobrazenie vo väčšom rozlíšení)  

Pri nahlasovaní turistickej akcie na zverejnenie je odporúčané uviesť :

- názov akcie
- dátum konania akcie
- usporiadateľ
- miesto a čas stretnutia
- kontakt na prihlášky
- dátum do kedy je potrebné sa prihlásiť
- trasa akcie
- výška poplatkov ( ak sa vyberajú ) a čo poplatky obsahujú
- plus je možné zverejniť akékoľvek doplňujúce údaje podľa potrieb organizátora akcie
- taktiež je možné poslať na zverejnenie hotovú pozvánku na akciu, spracovanú vo formáte JPG

 

"Poznámočka" :  Dlhoročným  zvykom medzi turistami je to, že turisti si na akciách tykajú.   Turistika  má  ľudí spájať,  nemá  ľudí rozdeľovať, medzi  turistami by nemali byť žiadne rozdiely. Preto na celej www stránke neuvádzame tituly. Výnimku tvoria pozvánky na akcie, kde sú pozvaní napríklad čestní hostia, prednášajúci a pod.