Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


KST Slávia Bardejov a D.O Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Hrebeňom Bukového vrchu

Sobota 3.12.2022

Trasa :
Hertník - Bukový vrch - Žobrák - Hervartov alebo Kríže (podľa dohody na akcii)

Odchod zo stanice autobusom SAD Prešov o 8:10 hod.
Návrat: variant z Hervartova - autobus SAD o 12:55 hod.
             variant z Krížov - autobus SAD o 14:00 hod.
Na akciu sa netreba prihlasovať.


Informácie : Milan Jurč č.t. 0944 014 935

 

 

 


 

KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
pozýva na akciu
Večer s turistikou

Dátum: 
pondelok 12. decembra 2022 o 17:00 hod.
Miesto: čitáreň okresnej knižnice v Bardejove
Téma: Solúň a Cyrilometodské pamiatky
Prednášajú: MUDr. Jozef Chovanec st.