Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

Termín: pondelok 25. októbra o 17:00 hod.
Akcia je z epidemiologických dôvodov zrušená.

Miesto: čitáreň okresnej knižnice v Bardejove
Téma: Poľský Baltik
Prednáša: Mgr. Ivan Dzuriš