Výhody pre členov oddielov Klubu slovenských turistov

 

► Zľavy z účastníckych poplatkov a z ceny dopravy na akciách organizovaných KST
Oddiely  KST organizujú turistické akcie  tak pre svojích členov, ako aj pre širokú verejnosť.  V prípade,  že na dané podujatie      sa vyberá štartovné, prípadne poplatok za dopravu, členovia KST majú tieto poplatky nižšie (zľavnené), prípadne tieto poplatky neplatia vôbec. 

► Celoročné cestovné poistenie členov KST
Členovia oddielov KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení na turistických akciách - celoročným cestovným poistením v poisťovni Union. Územná posobnosť poistenia je Slovenská republika.

Poistenie pokrýva tak akcie organizované KST, ako aj individuálne akcie členov KST !!!
Toto poistenie obsahuje : 

- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akci
- poistenie batožiny
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
- úrazové poistenie


Krátky a prehľadný sprievodca poistením si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze : Informačný sprievodca poistením 
Všetky podrobnosti o tomto poistení získate na nasledujúcom odkaze : 
Hromadné poistenie členov KST v poisťovni UNION

 

► Zľavy na ubytovaní
Zľavy pre členov KST v ubytovacích zariadeniach na Slovensku :   Zoznam ubytovacích zariadení

► Zľavy na tovaroch a službách
Zľavy pre členov KST na službách a tovaroch na Slovensku : Zoznam obchodných partnerov poskytujúcich členom KST zľavy z tovarov a služieb.

 

 

► Výhody pre členov oddielov KST v okrese Bardejov

 

► Zľava pre členov KST v predajni cyklo - obchodu SPAIZ v Bardejove. Zľava pre členov KST pri nákupe bicyklov, náhradných dielov, odevov atď.  v predajni SPAIZ,  ul. Poštová 3, v Bardejove. Zľava bude poskytnutá vo výške 5% z ceny nákupu.  Zľavu si nie je možné uplatniť na už zľavnený tovar. Zľava sa poskytne po predložení platného členského preukazu KST.

Web stránka - predajňa Spaiz - www.bicykle.eu