Oznamy
( oznamy, informácie, aktuality ... )
  

16.10.2020 - Oznam KST Slávia Bardejov

Odbor KST Slávia, až do odvolania opatrení Úradu zdravotníctva, pozastavuje organizáciu turistických podujatí.

                                                                                              Ďakujeme za porozumenie
                                                                                                                 Stachura Milan
 

8.10.2020 - Stebnícka Magura v Televíkende na RTVS

Reportáž zo Stebníckej Magury v relácii Televíkend na RTVS si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz :
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048#0  .    Relácia bola vysielaná 2.10.2020.   

11.9.2020 - Reportáž v Televíkende - Stebnícka Magura

Dňa 9.9.2020 navštívil Bardejov televízny štáb STV za účelom natočiť reláciu o turistike. Natáčali na Stebníckej Magure a v okolí. STV to odvysiela v relácii Televíkend v dňoch 19. – 20.9.2020. Záujemcovia venujte tomu pozornosť.

                                                                                                                              Miro Bujda, predseda KST RB 


 

11.9.2020 - ŠTEFÁNIČKA, ZA VÝHODNÚ CENU
 

      Do tlače je pripravená publikácia ŠTEFÁNIČKA, príbehy chaty i ľudí (viac v prílohe), jej tvorcovia a zostavovatelia  P.Urban, J.Pupák a  O.Kaliská však vyslali S.O.S.: kniha nezískala podporu oficiálnych inštitúcií, jej vydanie zostalo odkázané na podporu sponzorov, veľkorysých darcov a nás, turistickej komunity - turistických klubov aj individuálnych turistov.

       Môžeme si ju vopred výhodne objednať a zálohovou platbou pomôžeme vydavateľstvu DAJAMA získať chýbajúce prostriedky na vydanie tohto pozoruhodného titulu - histórie a kroniky všetkým nám známej Chaty pod Ďumbierom. Vzhľadom na formát  A4 a výpravnú podobu knihy s množstvom fotoilustrácií, jej predpokladaná cena sa bude blížiť ku 20 €.

      Kto si ju objedná teraz (do konca septembra), získa ju za 10 €, ktoré treba poslať poštovou poukážkou, resp. bankovým prevodom na účet vydavateľstva DAJAMA, IBAN: SK86 1100 0000 0026  2208 1131, v správe pre prijímateľa  uveďte: ŠTEFÁNIČKA. Telefonický a mailový kontakt na vydavateľa: dkollar@dajama.sk; 0918 320 115.

 


 

 

3.5.2019 - Smerovník KST z roku 1974

     Len tak - na zamyslenie ... Tento turistický smerovník bol náhodne vykopaný pri potoku v obci Kríže 2.mája 2020. Nachádzal sa na okraji potoka pod štrkovým nánosom. Podľa roku v ktorom mal byť osadený - r. 1974 - by mal teda mať 46 rokov. Jeho "životná púť" musela byť pestrá. Prečo sa napokon objavil pod 20 cm vrstvou štrku a hliny a ako dlho tam bol, sa už nedozvieme. Pozoruhodná je však slušná farebná stálosť smerovníka po 46 rokoch jeho "života", v ťažkých podmienkach Čergovského pohoria. Lesklé miesta na smerovníku sú pritom miesta poškodené čakanom pri jeho náhodnom vykopaní.


 


 


28.4.2020 - Turistický prístrešok na vrchole Stebníckej Magury dokončený

     Dňa 28.4.2020 bola dokončená obnova turistického prístrešku na vrchole Stebníckej Magury. Realizáciu prístrešku zabezpečil KST TJ Magura Stebník. Finančné zdroje na obnovu zničeného prístrešku poskytla v minulom volebnom období vláda SR, na svojom výjazdovom zasadnutí v Bardejove 10.4.2019. Obnova prístrešku sa uskutočnila na základe  povolenia k ohláseniu drobnej stavby vydanej obcou Stebník č. 5/2020/14/Va5 OHL v nadväznosti na rozhodnutie o povolenie výnimky č.OU-PO-OSZPI-2019/047605-006.

   

 


 

27.3.2020 - Oznam KST BŠK Bardejov

KST BŠK Bardejov oznamuje, že "Večery s turistikou" sa prerušujú pre mimoriadnu epidemiologickú situáciu do odvolania.

 


 

27.3.2020 - Príhovor generálneho sekretára a člena propagačnej komisie KST

Vážení priatelia, predsedovia regiónov KST

v týchto dňoch sa k vám  aj na adresu klubov konečne dostáva náš kalendár na rok 2020. V mene propagačnej komisie a teamu zostavovateľov sa ospravedlňujem za omeškanie a verím, že do konca roka ho ešte veľakrát využijete.

    Horšie je, že síce už máme kalendár, ale na neurčito nemáme podujatia. V dôsledku všeobecne známej COVID situácie v týchto dňoch prichádzajú na ústredie požiadavky od miestnych organizátorov marcových a aprílových podujatí, aby sme informovali o zrušení toho, či onoho podujatia. Rozhodli sme sa spraviť to týmto jednotným oznamom:

    V zmysle aktuálne platného nariadenia Ústredného krízového štábu SR, v rámci opatrení na zabránenie šírenia epidémie korona vírusu COVID19, konanie verejných hromadných podujatí (športových, spoločenských a iných ) je do odvolania zrušené. Týka sa to, pochopiteľne, aj všetkých podujatí, uverejnených v ročenke KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST 2020. Vo vlastnom záujme to, prosím, rešpektujte.

   Verme, že svojou disciplinovanosťou a prechodným obmedzením spoločenských kontaktov pomôžeme skrátiť toto zvláštne obdobie, aby sme sa čím skôr opäť mohli  tešiť z normálneho života a spoločných turistických zážitkov.

    Vás,  predsedovia regiónov, chcem poprosiť, aby ste tento mail (bez tejto vety) obratom preposlali na adresár klubov KST vo vašom regióne.

Vopred ďakujem za súčinnosť.

           
                                                                     Dušan Valúch, generálny sekretár a člen propagačnej komisie KST
 


 

TOPlist