Oddiely KST v Okrese Bardejov
 

 Zoznam oddielov KST regiónu Bardejov:

KST Slávia Bardejov - momentálne bez predsedu, kontakt č.t. 0918 335 666, email: kst.slavia.bj@gmail.com

KT Šport - Anna Bileková, č.t. 0905 934 031, email: annabilekova@centrum.sk  

KST BŠK Bardejov - Jozef Chovanec st., č.t. 0907 565 228, email: jozefchovanec@nsp-bardejov.sk

KST TJ Magura Stebník - Štefan Kučečka - č.t.   0904 583 550, email : stefan.kucecka@gmail.com

KST Hertník - Jozef Semanek - č.t.: 0911 474 945, email : obechertnik@centrum.sk
 

 

Prihláška za člena KST

Prihláška za člena KST na stiahnutie vo formáte xls - NOVÁ.


 

Ako sa stať členom KST ?

Členom KST sa možeš stať prostredníctvom niektorého turistického oddielu KST, napríklad prihlásením sa na niektorom z podujatí určených aj pre verejnosť, prípadne kontaktovaním zástupcov oddielov aj mimo týchto akcií.