Oddiely KST v Okrese Bardejov
 

 Zoznam oddielov KST regiónu Bardejov:

KST Slávia Bardejov - Milan Stachura, č.t.  0915 144 458, email: bardejov@do-fenix.sk

KT Šport - Anna Bileková, č.t. 0905 934 031, email: annabilekova@centrum.sk  

KST BŠK Bardejov - Jozef Chovanec st., č.t. 0907 565 228, email: jozefchovanec@nsp-bardejov.sk

KST TJ Magura Stebník - Štefan Kučečka - č.t.   0904 583 550, email : stefan.kucecka@gmail.com

KST Hertník - Jozef Semanek - č.t.: 0911 474 945, email : obechertnik@centrum.sk
 

Prehľad zakúpených členských známok na rok 2017 

     Žiaci          Študenti     Dospelí   Dôchodcovia    Spolu     
KST Slávia 37 2 58 31 128
KST Hertník     6 1 7
KT Šport 1   37 6 44
KST BŠK 3   36 13 52
KST Stebník   4 22 1 27
Spolu 41 6 159 52 258
Prehľad zakúpených členských známok na rok 2019

KST Slávia 109
KST Hertník  10
KT Šport nový klub od 1.1.2019
KST BŠK 61
KST Stebník 26
   
Spolu 263

Prihláška za člena KST

Prihláška za člena KST na stiahnutie vo formáte xls.


 

Ako sa stať členom KST ?

Členom KST sa možeš stať prostredníctvom niektorého turistického oddielu KST, napríklad prihlásením sa na niektorom z podujatí určených aj pre verejnosť, prípadne kontaktovaním zástupcov oddielov aj mimo týchto akcií.