Linky na susedné oddiely...
 
 
    V tejto sekcii vám prinášame odkazy na www stránky turistických oddielov  zo susedných okresov. Môžete tak získať informácie
o  zaujímavých  akiách,  ktoré  organizujú   naši    "susedia"  z  blízkeho  okolia.  
 
 

►     KST Stará Ľubovňa   -    www.kstsl.sk

►     KST REGIÓNU ŠARIŠ (Prešov, Sabinov, Lipany)  -   www.kstpo.sk

►     KST DOLINY A HORY SVIDNÍK  -  www.dolinyahory.szm.com

 
 
►     PTTK Muszyna - www.pttk.muszyna.info.pl
 
►     PTTK Jaslo - www.jaslo.pttk.pl