19.12.2023 - 15. výročie web stránky KST Bardejov

    V decembri roku 2023 uplynulo presne 15 rokov od založenia web stránky www.kstbardejov.wbl.sk.  Stránka sa rodila ako každá nová vec pomaly a ťažko. Mala a má slúžiť pre potreby členov KST v okrese Bardejov. Za 15 rokov svojej existencie stránka zaznamenala 366 tisíc zhliadnutí. To čo na nej je a čo na nej bude, záleží od všetkých členov KST v regióne.

    Priestor na jej vylepšenie tu samozrejme je. Vyžaduje si to však čas, chuť a nápady. Ak by sa chcel do jej tvorby niekto zapojiť, radi túto možnosť privítame.  Záujemca sa môže prihlásiť meilom na jozef.ropjak@gmail.com alebo na č.t. 0918 335 666 - J.Ropjak