Kalendár akcií KST v roku 2024

               
V tejto sekcii nájdete :

- Kalendár hlavných akcií KST v okrese Bardejov v r. 2024 (klikni sem pre stiahnutie)

 

Poznámky :
1. Z dôvodu neočakávaných udalostí sa môže stať, že dôjde počas roka k posunu termínu niektorej z akcií.
2. Taktiež sa  môže  stať,  že  sa  naplánuje  a  uskutoční  aj  akcia  naviac,  teda  nad  rámec  tohto kalendára.
3. Všetky potrebné a aktuálne informácie budú včas zverejnené na tejto www stránke v sekcii Najbližšie akcie.