Čistenie  vrcholových lúk a výstupových trás na vrch Minčol
 
Osadenie informačných panelov
 
15. september  2010
 
 
 
    Čistenie  vrcholových lúk a výstupových trás na Minčol sa realizovalo na základe spolupráce medzi KST Slávia Bardejov a podnikom LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Bardejov. Akcia sa uskutočnila v rámci každoročnej akcie Hviezdicový výstup na vrch Minčol. V rámci tejto aktivity sa v lokalite nad Livovskou Hutou, na trase turistického chodníka osadili tri informačné panely. Obsahom panelov je charakteristika Národnej prírodnej rezervácie Pramenisko Tople, charakteristika Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol a charakteristika podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Bardejov.