Nová čiapka na Čerešňu

 

Autor projektu : Občianske združenie Dobrá MyšLienka

Partner projektu : Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Prešov, LS Bardejov a turisti z oddielov KST v Bardejove
 
Realizácia : 12/2015 - 5/2016
 
Miesto realizácie : prírodné prostredie v okolí mesta Bardejov
 
Projekt finančne podporila : Komunitná nadácia v Bardejove

Cieľ projektu : Cieľom projektu je vytvoriť vhodnejšie podmienky pre trávenie voľného času v prírode obyvateľom Bardejova, regiónu a jeho návštevníkom.


    Náplňou projektu bola oprava a ošetrenie 20 kusov informačných tabúľ v prírodnom prostredí okolia Bardejov, ktoré členovia OZ Dobrá MyšLienka a turisti z KST v Bardejove inštalovali od roku 2008. V rámci projektu sa opravili aj netradičné smerovníky na vrchu Stebnícka Magura, vyrobili sa a znovu sa inštalovali kópie 5 kusov poškodených informačných tabúľ. Nová informačná tabuľa pribudla pri jazierku v Bardejovských Kúpeľoch. Táto tabuľa bude informovať návštevníkov kúpeľov o zvláštnostiach a špecifikách pohoria Busov, v ktorom sa Bardejovské Kúpele nachádzajú. Poslednou informačnou tabuľou v rámci projektu ktorá bola osadená, je tabuľa pri Ľudovom prameni v kúpeľoch. Jej aktualizáciou sme chceli spresniť a vhodnejším spôsobom návštevníkov a pacientov kúpeľov informovať o turistickej trase medzi kúpeľami a Bardejovom. Lepším a presnejším podaním informácií o tejto trase,  chceme motivovať verejnosť k častejšiemu využívaniu tejto trasy. Poslednou aktivitou v rámci tohto projektu bola oprava prístrešku v sedle Čerešňa, medzi Mníchovským potokom a kúpeľami. Sedlo Čerešňa leží na dôležitej križovatke viacerých turistických trás a leží taktiež na najdlhšej turistickej trase na Slovensku, ktorou je 790 km dlhá Cesta SNP. Strecha tohto prístrešku bola „zubom času“ značne poškodená. A tak v rámci projektu sa na prístrešku osadila nová krytina. Naše poďakovanie patrí Komunitnej nadácii v Bardejove za podporu projektu. Poďakovanie patrí aj turistom z oddielov KST v Bardejove a pracovníkom Lesov Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov za pomoc počas realizácie projektu v teréne. Pevne veríme, že realizáciou tohto projektu sme prispeli k zlepšeniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľom regiónu a jeho návštevníkom.