Kaštieľ Károlyovcov - Fuzerradvany
 

    Dnešný zámok mal svojho predchodcu už v 16.storočí. Stáročné budovy dal Ede Karoly prestavať medzi rokmi 1860-1870 Miklošom Ybl v romantickom štýle. Po smrti Eda Karolyiho zdedil zámok jeho syn Laszlo. Jeho manželka  Franciska Apponyi sa koncom 19.storočia rozhodla zo zámku vykúzliť svet renesancie. Takmer dve desaťročia vyberala renesančnú a ranobarokovú výzdobu a nábytok. Najčastejšie z Florencie, kde ich kúpila od známych obchodníkov z umením, nakúpila tiež kamenosochárske ozdoby, krby, ale aj predmety dennej spotreby. Žiaľ mnohé sa roztratili v čase 2.svetovej vojny, ale časť sa podarilo zachrániť.

        

     Laszlov syn Štefan rozpoznal turistický potenciál zámku, a tento v rokoch 1938 – 1944 premenil na luxusný hotel pre vysokú spoločnosť. Po znárodnení  zámok slúžil ako sanatórium. V polovici 90. rokov bol zámok vratený majiteľom, previedla sa rekonštrukcia a budova je súčasťou múzea + je tu luxusný hotel a nádherná záhrada.

    Na prvý pohľad je zámok v romantickom štýle, ale vo vnútri zaujme návštevníkov pravá talianska renesancia. Zámok je zvonku v súčasnosti niečo medzi novorenesanciou a romantizmom. V časti zámku stále zatiaľ prebiehajú rekonštrukčné práce resp. sa zháňajú financie na ne.  Najvýraznejšia časť je hlavné  priečelie zámku.

   Zámocký park má raz anglického parku,  od r.1975 je vyhlásený za prírodnú rezerváciu celoštátneho významu.  Je to najväčší i najkraší park Boršod-Abov-Zemplénskej župy. Sú tu 250 – 300 rokov staré stromy ako  duby a hlavne obrovský platan z r. 1721. Časť parku má charakter francúzskej záhrady.