Skameniale miasteczko

 

    Na trase z Gorlic do Tarnowa sa nachádza mestečko Ciezkowice. V mestečku je múzeum lokálneho charakteru. V blízkosti mesta je však prírodná pozoruhodnosť, ktorá bola príčinou vzniku Parku krajobrazowego s dodatkom ciezkowicko – čchowskiego. Tou pozoruhodnosťou je neďaleký kopček s množstvom rozličných skalných útvarov z pieskovca. Je to vlastne pozostatok usadenín treťohorného mora, pieskovcové skaly síce nedosahujú veľkosť skalných veží z Českého raja, ale aj tak si zasluhujú oprávnenú pozornosť turistov. K tomu treba dodať, že neboli by to Poliaci, ak by k nim nevymysleli množstvo povestí a legiend. Takže prečítajte si niekoľko viet z týchto povestí.

   
 
    Pri ceste do Ciezkowic máme na ľavej strane cesty dva výrazné skaly. Prvá z nich je Čarownica, orlím zobákom pripomína skutočne skamenenú zlú čarodejnicu. Podľa inej povesti je to dievča, ktoré skamenelo lebo chcelo zviesť farára.

    Ďalšia skala neďaleko je Ratusz, sídlo magistrátu, kde úradovali miestni radní.  Viac ako o mesto sa starali o zábavky. Z trestu Ratusz sa zmenil na skalu, med a pivo sa zmenili na piesok a radní budú trpieť do tých čias, kým blízka riečka Biala nezaleje Ratusz.
 
    Oproti pri parkovisku s reštauráciou sa nachádza niekoľko blokov kameňov s jaskyňou. Pri výročí bitky pri Grunwalde týmto skalám dali názov Grunwald, ale starší názov je Pieklo. Podľa legendy skrýva poklad, len raz v roku sa v malej jaskynke otvorí skala a ukazuje bohatstvo. Ak niekto neodolá a vojde dnu, zostane tam navždy uväznený, lebo skala sa ihneď uzatvorí.

  
 
    Warownie máme dve, horná je vysoká 14 metrov a dolná má takmer 10 metrov. Na oboch je vidieť vrstvy pieskovca s rozličnou hrúbkou zŕn a s rozličným sfarbením. Warownie boli obydlím pre rytierov budujúcich hrad. V skutočnosti sú pozostatkami kameňolomu, kde sa ťažil kameň pre stavbu blízkej železnice pred 1. svetovou vojnou. 
 
    Orol a Pieczarki sú dva skaly pripomínajúce orla a huby. Vraj rytier na love zbadal orla a prenasledoval ho, kým ho neuvidel na kopci.  Keď  tam došiel, zistil, že z kopca je pekný výhľad a preto sa rozhodol postaviť tam hrad.
 
    Borsuk predstavuje lúpežného rytiera, ktorý okradol mnoho ľudí a tu skryl svoje poklady. Pri vchode do skrýše si ľahol, aby tam nikoho nevpustil, ale od smädu a hladu zomrel a skamenel.

  
 
    Pustelnia. Kedysi tu žil pustovník, keď však mesto skamenelo, jemu bolo dovolené odísť, zostal tu len jeho príbytok. Bašta Paderovskiego. Názov dostala preto, že poskytuje pekné výhľady na okolie i na sídlo skladateľa.
 
    Skalka s krížom. Podľa legendy parafialny  kostol premenený na skalu. Za tento trest môže prepošt, ktorý mal slabosť pre hru v kocky. Pri jednej hre s diablom však kostol stavil do hry a prehral. 
 
    Iné skalné útvary:  Žulwie jaja ( Korytnačie vajcia ), Piekielko, Grzyb, Grzybiek, Cyganka, Piramidy, Lisi wawoz ( Líščia roklina ), Wawoz czarownic  ( Roklina čarodejníc )
 
                                                                                   
                                                                                                                                    Spracoval - Milan Stachura
 
Použitá literatúra :
Webstránka  Cziezkowic