Turistické projekty 

  

    V tejto sekcii chceme spropagovať prácu jednotlivých oddielov KST a ich spoluprácu s inými organizáciami na projektoch, ktoré sú určené v prospech širokej verejnosti a rozvoju turistiky v našom regióne. Zároveň propagáciou týchto projektov chceme poďakovať spolupracujúcich organizáciám a združeniam.