Chránený strom - Dub letný v obci Dubinné
 
    Predmetom ochrany je mohutný, pravdepodobne najstarší dub v strednej Európe. Nachádza sa v strede obce Dubinné, pri krajnici hlavnej cesty, ktorá obcou prechádza. Jeho vek sa odhaduje na cca 850 rokov. Presný vek už nie je možné určiť, pretože je bútľavý a najstaršia časť stromu je nenávratne preč. Výška stromu je 25 m, priemer koruny mal pred orezaním starých a zoschnutých konárov v roku 2007  20 metrov. Napriek veku stále vyháňa nové konáre. Obvod kmeňa v prsnej výške je 7,33 m. Obvod kmeňa pri zemi je 12,33 m. Dub prešiel viacerými ošetreniami, pri ktorých sa orezali suché konáre, vyčistili sa dutiny, ktoré sa zároveň natreli konzervačnými nátermi.
 
    
 
    Pre obec je tento dub symbolom, ktorý je s históriou obce nerozlučne spätý. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1327, kedy už bola rozvinutým sídlom. Je až neuveriteľné, že celú históriu tejto obce si pamätá tento vzácny strom. Obec založili na okraji prastarého dubového lesa medzi riečkami Topľa a Cerninka. Dub bol ústredným bodom v dedine, prví obyvatelia si ho vybrali ako strom posvätný, rokovací, zasadací, prísažný a súdny. Neskôr v kresťanských časoch sa v osadách bez kostola konali cirkevné obrady pod dubom. To by aj vysvetľovalo, prečo v Dubinnom postavili kostol až 500 rokov po prvej písomnej zmienke o obci.
 
    Dub pretrval počas svojho života celý rad ohrození. Podľa dostupných písomných záznamov počas bratríckeho hnutia na Slovensku (1440 - 1465), keď ho zachránili pred vyrúbaním dedinčania iba zaplatením vysokého odstupného, na ktoré sa všetci vyzbierali. Podobne ho zachraňovali za prvej i druhej svetovej vojny, keď slúžil delostrelcom ako orientačný a zameriavací bod.  Vravieva sa, že sa v ňom počas 1. svetovej vojny ukrývala žena s dieťaťom. Počas 2. svetovej vojny vraj zase slúžil ako skrýša pre domáce zvieratá majiteľovi susedného pozemku. Traduje sa, že sa na ňom zjavila Panna Mária. Občania na jej počesť postavili pri dube kaplnku, ktorá stojí dodnes. Zachraňovali ho taktiež pri elektrifikácii obce, keďže projektantom i stavebníkom priveľmi zavadzal. V minulom storočí odolal dvom úderom blesku. V roku 2007 omylom bol vyradený zo zoznamu štátom chránených stromov. Nevie sa, kedy sa chráneným stromom stal, kedy a kto ho vyradil, pretože celá zložka o dube sa stratila. Občania a ochranárske združenia vyvinú úsilie, aby sa mu od štátu dostalo náležitej opatery, čo sa napokon aj podarilo. Dnes má tento strom štatút chráneného stromu.