Národná prírodná rezervácia Pramenisko Tople
 
    V blízkosti Minčola, pod hlavným hrebeňom Čergovského pohoria sa nachádza Národná prírodná rezervácia Pramenisko Tople. Bola vyhlásená v roku 2002 a jej výmera je 28,66 ha. Nachádza sa v katastrálnom území obce Livovská Huta, v nadmorskej výške 975 až 1070 m.n.m. Rezervácia bola vyhlásené za účelom ochrany prameniska rieky Topľa s jej prirodzenými porastami jedľových bučín a priľahlých horských lúk v pohorí Čergov.
 
 

 
 
      Rieka Topľa odvodňuje povodie veľké 1 506 km² a jej dĺžka je 129,8 km. Pramení v pohorí Čergov, pod vrcholom kopca Minčol. Preteká cez Ondavskú vrchovinu, Beskydské predhorie, Východoslovenskú pahorkatinu a Východoslovenskú rovinu. Do rieky Ondava sa vlieva v blízkosti obce Parchovany, v okrese Trebišov. Významnými ľavostrannými prítokmi sú potoky Kamenec (ústi pri Tarnove), Kamenec (ústi pri Bardejove), Radomka a Čičava, pravostrannými prítokmi sú potoky Šibská voda, Lomnica a Olšava. Topľa preteká mestami Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou a Vranov nad Topľou. Rieka Topľa sa po takmer sto tridsiatich kilometroch vlieva do rieky Ondavy. Spojením riek Ondava a Latorica vzniká rieka, ktorá sa nazýva Bodrog. Bodrog sa vlieva do rieky Tisa. Rieka Tisa sa zasa vlieva do rieky Dunaj. A ten sa vlieva do Čierneho mora. Preto ak niekedy budete pri Čiernom mori spomeňte si, že je tvorené aj vodou, ktorá pochádza z nášho Čergovského pohoria.
  

  


                                                                                                                                                      
  Spracoval : Jozef Ropjak