Prírodná rezervácia pod Beskydom

    Prírodná rezervácia pod Beskydom sa nachádza v katastrálnom území obce Nižná Polianka. Presnejšie povedané nachádza sa bezprostredne za obcou Nižná Polianka, po ľavej strane cesty  k hraničnému prechodu  Nižná Polianka - Ozenna (Poľsko).    Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1988 a jej výmera je 8,45 ha. Predstavuje komplex zachovalých a botanicky významných slatinných lúk. Podľa stupňa zamokrenia je tu vyvinutá celá škála lúčnych slatinných spoločenstiev, ktoré sú charakteristické pre oblasť flyšu na severovýchodnom Slovensku. Najvzácnejší druh týchto spoločenstiev je všeobecne vzácna papraď jazyk hadí (Ophioglossúm vulgatum). Jeho prítomnosť na lokalite dáva týmto lúkam významnú hodnotu, pretože väčšina podobných lúk bola na východnom Slovensku odvodnená alebo rozoraná.

    V rezervácii platí 4. stupeň ochrany. Ochranné pásmo nebolo vyhlásené. V juhozápadnej časti, teda "dolnej" časti rezervácie je zreteľne v teréne vidno vyjazdená trasa od ťažkých strojov, ktoré si takto rezerváciou skracujú cestu k roľníckemu družstvu, čo rezervácii istotne neprospieva. Hranice rezervácie v teréne nie sú vyznačená. Cez rezerváciu nevedie žiadny značkovaný turistický chodník. 

  
                                                                                                                        Spracoval : Jozef Ropjak