Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch
 
    Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch patrí medzi najstaršie prírodné rezervácie na Slovensku. Vyhlásená bola v roku 1926, s rozlohou 25,51 ha. Zborovský hradný vrch je významná krajinárska dominanta. PR je vyhlásená na ochranu zachovalej typickej vegetácie jedľových bučín, výraznej krajinnej dominanty vo flyšovej oblasti Nízkych Beskýd na vedeckovýskumné, náučné a kultúno-výchovné ciele. V lesnom poraste sú pozoruhodné niekoľko storočné staré duby, ktoré boli vysadené pozdĺž príjazdovej cesty k hradu a sú svedkami dávnej histórie. V PR platí 5. stupeň ochrany, ochranné pásmo nebolo vyhlásené.
 
   
 
    Hrad postavili na mieste starého hradiska pravdepodobne v 13., alebo začiatkom 14.storočia na ochranu uhorsko-poľskej cesty. Kastelán hradu, palatín Filip Drugeth, sa spomína v roku 1325. V rokoch 1364 - 1470 bol hrad majetkom Cudarovcov, po ich vymretí daroval kráľ Matej panstvo Rozgonyiovcom, ktorí tu sídlili až do roku 1512. Po nich prešlo panstvo do vlastníctva Tárczayovcom, ktorým prináležalo do roku 1548. Ďalší nový vlastníci Serédyovci, ktorým hrad patril v rokoch 1548 až 1601, vykonali na objektoch rozsiahle stavebné práce, aby hrad vyhovoval novým fortifikačným požiadavkám, súvisiacim s obranou krajinypred Turkami. V roku 1601 hrad i panstvo kúpili Rákócziovci. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Jeho ruiny ešte ťažko poškodili boje v roku 1914 medzi ruským a rakúsko-uhorským vojskom. 
 
    
 
    K hradu sa viaže zaujímavý príbeh. Ešte za čias Juraja Rákociho bol pánom Zborovského hradu vtedy dosť starý Gašpar Serédy, ktorý bol vychýreným zberateľom umenia. Veľmi ním prikrášlil svoj hrad, čo zaujalo aj knieža Rákocziho, ktorý Serédymu ponúkol, že hrad kúpi. Gašpar Serédy si vymyslel podmienku. Rákoczi mal zaplatiť 30 000 sedmohradských dukátov vyrazených v jednom roku a na všetkých musel byť jeho obraz. O rok sa Rákoczi vrátil s vozom dukátov a podmienku splnil. Medzi Dlhou Lúkov a Bardejovskými Kúpeľami stojí renesančný pomník Gašpara Serédyho. Niektorí ľudia tvrdia, že to je práve miesto, kde mu puklo srdce od žiaľu nad stratou krásneho hradu.
 
 
 
Viac sa o aktuálnom dianí na Zborovskom hrade dozviete na :                                  www.hrad.zborov.sk 
 
Viac sa o hradoch, zámkoch a kaštieľoch na Slovensku dozviete na :                      www.zamky.sk     alebo     www.hrady.sk


                                                                                                        Spracoval : Jozef Ropjak