Prírodná rezervácia Slatina pod Lieskovcom
      
    PR bola vyhlásená v roku 1979. Rozloha chráneného územia je 0,71 ha. V PR platí najvyšší, teda 5.stupeň ochrany. Ochranné pásmo PR nebolo vyhlásené. PR sa nachádza v katastrálnom území Bardejova – Bardejovská Nová Ves. Nachádza sa na ľavej strane cesty  z Bardejovskej Novej Vsi do Komárova, v blízkosti motokrosového areálu.  Prírodná rezervácia bola vyhlásená kvôli ochrane náleziska vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata), ktorá rastie na slatinnej lúke Pod Lieskovcom. Travinné spoločenstvo tu tvoria mnohé charakteristické druhy ostríc.
 
  
 
    V minulosti PR predstavovala najzachovalejší slatinný biotop okresu Bardejov. V súčasnej dobe bol v jej blízkosti vybudovaný motokrosový areál, čo prírodnej rezervácii isto nie je prospešné. Samotnou zaujímavosťou rezervácie je aj to, že jej vzniku napomohla v dávnej minulosti výstavba cesty, ktorá zabránila, respektíve pribrzdila odtok vody, čím vznikli vhodné podmienky pre vznik slatinnej lúky.


                                                                                                                             Spracoval : Jozef Ropjak