Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch
 
 
 
    Dňa 24.6.2008 bol verejnosti sprístupnený Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA. Autormi chodníka sú lesníci z podniku Lesy Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Bardejov. Náučný chodník sa nachádza na území v pôsobnosti Lesnej správy Bardejov.
 
Tématicky je náučný chodník zameraný na mimoprodukčné funkcie lesa.   
 
LNCH ČIERNA MLÁKA je schodný celoročne a ponúka 3 okruhy rôznej náročnosti :
 
 1.okruh JEDĽOVÝ - nanáročný - dĺžka 1,9 km - prevýšenie 100 m
 
 2.okruh BUKOVÝ - mierne náročný - dĺžka 3,7 km - prevýšenie 220 m
 
► 3. okruh JAVOROVÝ - náročný - dĺžka 3,9 km - prevýšenie 290 m
 
 
Ako sa k nemu dostanete? LNCH ČIERNA MLÁKA sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch nad jazierkom.
 
Ak Bardejovské Kúpele nepoznáte, k chodníku vás dovedie turistická značka náučného chodníka priamo z konečnej zastávky MHD. 
 
 
 
Viac sa dočítate a pozriete na :