Legendárny vrch nad Bardejovom – Stebnícka Magura ( 900 m.n.m.)
 
    Najvyšším vrchom v bezprostrednom okolí Bardejova je Stebnícka Magura. A prečo tento kopec môžeme považovať za legendárny? Azda preto, že na jeho úpätí, pri brehu rieky Topľa, sa usadili naši predkovia, osídlili túto oblasť, čo neskôr vyústilo do vzniku mesta Bardejov.
 
  
 
    Magura patrí do najmenšieho pohoria na Slovensku, ktorým je Busov. Na jej vrchol vedú značkované turistické chodníky z Bardejova, Bardejovských Kúpeľov, Zborova a Vyšného Tvarožca. Na vrchol vedie aj asfaltová cesta z obce Zlaté. Vrch Stebnícka Magura je budovaný flyšovými pieskovcami.
 
       
 
    V nadmorskej výške 650 - 900 metrov, vo vlhkej pramennej oblasti Stebníckeho potoka sa tu na strmých svahoch vyvinuli vzácne rastlinné spoločenstvá. Od roku 1964 ich chráni zákon. Vrcholová časť je teda vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) o výmere 184,24 ha. V rezervácii platí najvyšší, teda 5. stupeň ochrany. Podrobnejšie informácie sa o tejto NPR dozviete v sekcii Ochrana prírody v okrese Bardejov.
 
            
 
     Významnou krajinnou dominantou je nielen samotný vrch, ale aj rozhlasový a televízny vysielač postavený na jeho vrchole. Vysielač bol dokončený v roku 1975. Ide o priehradovú vežu vysokú 81 metrov. Na vrchole okrem budovy s vysielačom nájdete napríklad aj turistický prístrešok s ohniskom a lavičkami, informačné tabule o vysielači a rezervácii, či vrcholovú knihu.
 
         
 
    Každoročne sa v jari organizuje turistická akcia Hviezdicový výstup na Maguru. Organizátormi sú okolité obce Stebník, Zlaté, Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec a turisti z KST v Bardejove. Na vrchol Magury v deň výstupu v závislosti od počasia vystúpi niekoľko desiatok až stoviek turistov.
 
                                                                                                                                                    Spracoval : Jozef Ropjak