Jaskyne neďaleko Bardejova
 
      Aj keď sa to nezdá, neďaleko Bardejova sa nachádzajú jaskyne, ak ich môžeme vôbec takto nazvať. Presnejšie pomenovanie by bolo azda pukliny. Na rozdiel od pravých jaskýň, ktoré vznikli činnosťou vody alebo magmy, naše jaskyne vznikli zosuvom skalných masívov na horskom hrebeni. Časť masívu sa zosunula na jednu stranu a časť na druhu stranu hrebeňa, čo vo flyšových oblastiach je pomerne častý zjav. Po zosuve ostala na hrebeni výrazná puklina zavalená z hornej strany balvanmi, čím sa vytvorila pseudojaskyňa. V danej lokalite je potom častým zjavom, že takýchto jaskyniek o dĺžke niekoľko metrov býva viacero. A to je aj  prípad našej lokality. Prístupová trasa k nej môže byť vďačným námetom na túru a to najmä vtedy, ak si dáme námahu a pokračujeme krajinou do neznáma.
     
     
 
Technické údaje
 
    Jaskynky sa nachádzajú na horskom hrebeni neďaleko obce Kríže. Tento hrebeň spája Rusinov vrch a Čiernu jalinu s hlavným hrebeňom Čergovských vrchov. Prístup k nim je pomerne jednoduchý a orientačne nenáročný. Začíname pri krčme či obchode v dedine Kríže, presnejšie teda na konečnej autobusu v dedine Odporúčam začínať pri krčme a nie v krčme. Tu začína modro značený turistický chodník smerom na Livov. Týmto hodníkom, dolinou potoka vystúpime na lúčnatý hrebeň nad dedinou. To môžeme urobiť nenáročnú zachádzku k pamätníku nad obcou, ktorý poskytne takmer kruhový výhľad do okolia. Od pamätníka pokračujeme  lúčnatým hrebeňom s miernym stúpaním až na hrebeň Čiernej jaliny s turistickým smerovníkom. Modrá značka pokračuje zostupom do Livova, ale my použijeme pravidlo ľavej ruky a odbočíme pri smerovníku vľavo takmer na juh. Hrebeňom pokračujeme miernym stúpaním. Hrebeň prechádza lúkami a lesom, môžeme sa pritom pridržiavať nevýraznej lesnej cesty. Pozor: táto je často veľmi zarastená porastom černíc a malinčia. Najlepším vodidlom je najmä hrebeň. Zhruba po jednom kilometri od turistického smerovníka sme pri jaskynkách. V týchto miestach ideme po nevýraznej lesnej ceste, z ľavej strany máme starší výrub. Sledujme pozorne hlavne pravú stranu cesty, kde objavíme v malej vzdialenosti diery do zeme. To sú tie naše jaskyne.
 
    Časové údaje:   Kríže – Čierna jalina   1 hodina
 
                          Čierna jalina – jaskynky   ½ hodiny
 
      
                  
   Trasa je samozrejme pekná   v jari i v lete rastlinstvom, je častým cieľom hubárov. Hrebeňom môžeme pokračovať až na hlavným hrebeň Čergova. Turistickými značenými trasami sa môžeme dostať cez Solisko a Lysinu späť na Kríže.
 
         
 
                                                                                                             
 
                                                                                                       Spracoval : Milan Stachura