Partizánske zákopy a zemľanka pod obcou Kríže

„Vo vojne niet spravodlivých a nespravodlivých.
Nejestvuje dobrá a zlá vojna.

 

Existuje len zlá a ešte horšia…“ 
 
    Čergovské pohorie bolo počas 2. svetovej vojny významným strediskom partizánov a ilegálnych pracovníkov odboja na východnom Slovensku. Zvlášť významnú úlohu tu zohrávalo územie v okolí obcí Kríže, Livov a Livovská Huta. V Čergovskom pohorí pôsobilo viacero partizánskych skupín. Medzi najznámejšie patrila partizánska skupina Čapajev, partizánska skupina Rokosovský Litvinov, partizánsky diverzný oddiel Kvitinského (neskôr premenovaný na partizánsku brigádu Gottwald), partizánska skupina Lipa, partizánsky zväzok Alexander Nevský a iné. 
 
 

 
 
    Po vypuknutí SNP 29.8.1944 a rozpade dvoch východoslovenských divízií sa Kríže stávajú vojenským táborom. Prichádzajú sem slovenskí vojaci i celé vojenské jednotky z rozpadnutých divízií. Organizujú a formujú sa tu nové partizánske oddiely vytvorené zo slovenských vojakov, niektorí sa pridávajú k už existujúcim partizánskym oddielom.
 
 
     

 
    Občianske združenie Dobrá MyšLIENKA v roku 2013 vyčistilo pozostatky zákopov od konárov a drevín a zrekonštruovalo drevenú zemľanku v partizánskych zákopoch. Zákopy a zemľanka sa nachádzajú pod obcou Kríže, na svahu z ktorého mali partizáni dokonalý prehľad o prístupovej ceste do obce. 
 
 
          
 

    V roku 2014 dobrovoľníci prekopali a prehĺbili časť týchto zákopov pri zemľanke. Tento úsek má návštevníkom pripomínať ako to kedysi skutočne vyzeralo. 

    V roku 2015 sa pristúpilo k vyrezaniu krov a drevín v "susedných" zákopoch a k úprave a doplneniu navigačných smeroviek k jednotlivým zákopom. Návštevníkom sa tak už ponúka možnosť navštíviť dva zákopy. Zatiaľ čo "horné" zákopy so zemľankou sa nachádzajú v teréne viac menej v jednej vrstevnici, "dolné" zákopy sa nachádzajú v strmom svahu a vo vertikálnom smere sú viac členitejšie. 

  
         
 
                        A ako sa teda k zákopom a zemľanke dostanete?
    Približne 200 metrov pred obcou Kríže ( na pravej strane prístupovej cesty do obce ) je inštalovaná informačná tabuľa s mapou, v ktorej sú zakreslená prístupové trasy. K jednotlivým zákopom vás na prístupových trasách budú navigovať smerové šípky. Od informačnej tabule pri ceste sú "horné" zákopy so zemľankou vzdialené 400 metrov, "dolné" zákopy sú vzdialené 250 m. Pri zákopoch nájdete informačnú tabuľu, ktorá popisuje historické vojnové udalosti. Na partizánskej zemľanke zase nájdete informačnú tabuľu s autentickým textom prísahy československého partizána. Vo vnútri zemľanky sa nachádza kniha návštev, v ktorej môžete zanechať odkaz.
 

  
                                      
 
 
Pozývame vás teda na prechádzku miestami, ktoré v našich dejinách zohrali významnú úlohu. Miestami, ktoré môžu rozprávať o veľkej obetavosti, o odvahe, hrdinstve i utrpení našich predkov.

 

 
                                                                                                                                  Spracoval : Jozef Ropjak