Pamätný kameň pod Javorinou - Regetovka


                                        

     Pre tých, ktorí sa radi túlajú prírodou a objavujú aj menej známe zákutia, prinášame informácie o pamätnom kameni v blízkosti vrcholu kopca Javorina, nad obcou Regetovka. 

     Pamätný kameň je vysoký približne jeden meter a široký približne pol metra.  Kameň bol osadený pravdepodobne obyvateľmi regiónu a označuje miesto, kde gróf 
Siegfried Grafclary Aldringen ulovil svojho prvého srnca na území zborovského panstva. Grófa na úspešnej poľovačke v daných lesoch sprevádzal vtedajší starosta Regetovky. Okrem toho, že to bol grófov prvý ulovený srnec na zborovskom panstve, povráva sa, že ten srnec bol kapitálny ( kapitálny  - majestátny, nádherný, proste výnimočný ).

      Na pamätnom kameni je vytesaný tento nemecký text :
    "Hier schoss Sr Hochgeboren Herr SIEGFRIED GRAFCLARY ALDRINGEN am 23 August 1901 auf der Herschaft ZBORO den ersten Rehbock".

     Voľný preklad textu :

     " Na tomto mieste ulovil Siegfried Grafclary Aldringen 23. augusta 1901 prvého srnca na území panstva Zborov".                                                                           Gróf 
Siegfried Grafclary Aldringen
                                                     

     

    Kto bol vlastne tento gróf ? 
   Siegfried Grafclary Aldringen sa narodil 14.10.1848 v českých Tepliciach. Pochádzal z významnej šľachtickej českej rodiny. V období pred prvou svetovou vojnou bol významným diplomatom v službách Rakúsko - Uhorska. Koncom 19. storočia vlastnil majetky v zborovskom panstve. Tie neskôr koncom 19. storočia od neho odkúpil štát. Zomrel 11.2.1929.   Pamätný kameň sa nachádza v mladšom smrekovom poraste.  


     A ako sa k tomuto pamätnému kameňu dostaneme?

   Kameň sa nachádza cca 330 metrov  juho-východne od vrcholu kopca Javorina. Je "zastrčený" v mladšom smrekovom poraste. Samotný vrch Javorina (881 m.n.m.) sa nachádza nad obcou Regetovka a vrchol kopca sa nachádza priamo na slovensko - poľskej štátnej hranici.  

     Najjednoduchšie je kameň hľadať pomocou GPS. Súradnice kameňa sú      
 N49° 26.701' - E21° 15.979'. 

     No a pre tých, ktorí GPS prístroj alebo aplikáciu v telefóne nevlastnia,  existuje ešte jedna možnosť. Úplne jednoduchá. Stačí prísť na koniec obce Regetovka a pri bývalom školiacom stredisku SAŽP sa napojiť na nespevnenú cestu vedúcu lúkou k chatovej oblasti. Od tohto momentu však majte "oči na stopkách". V minulosti totižto nejaká dobrá duša vyznačila celú trasu ku kameňu. Stačí vám teda na lúke hľadať na stĺpoch elektrického vedenia veľké biele písmená "K" (K ako kameň :)  ) . V lese sú tieto "K-áčka" kreslené samozrejme na stromoch.  Táto trasa je dlhá približne 2500 m a má približné prevýšenie 350 m.


     Najbližšou turistickou trasou prechádzajúcou v blízkosti kameňa je trasa vedúca po štátnej hranici, aj cez už spomínaný vrchol Javoriny. 
 


Pri bývalom školiacom stredisku SAŽP treba pokračovať nespevnenou cestou po lúke a začať hľadať biele písmená "K". Tie nás zavedú až k samotnému kameňu.                           
 


         

                                                                                                     Príjemné putovanie.  Spracoval :  Jozef Ropjak