Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
v Bardejovských Kúpeľoch

 


Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. 

                  


Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb:

a / obytné zrubové domy - ich najrozšírenejšie varianty :
    - dom chudobného roľníka z dediny Frička, postavený v r. 1887
    - dom chudobného roľníka z Hrabovej Roztoky z r. 1896
    - dom stredného roľníka z Petrovej z r. 1896
    - obytná stavba drobného roľníka z Maľcova z r. 1899
    - dom roľníka z Kračúnoviec z konca 19. storočia
 
b / rôzne hospodárske stavby :
    - sýpky alebo sypance ( z lokalít Petrova, Kračúnovce, Maľcov a Andrejovej )
    - stodoly ( z Hankoviec a Tarbaja )
    - studňa
    - kováčska dielňa z Abrahámoviec z 30 rokov 20. storočia
    - sušiareň ovocia
    - chliev z Veľkropu
    - včelín s drevenými úľmi, najstarší datovaný úľ na Slovensku z roku 1691
 
c / technické stavby :
   - unikátne vŕtne zariadenie na výrobu drevených, ( prevažne borovicových) vodovodných rúr na vodný pohon, ktoré pochádza z            Bardejova, časť z 18. storočia a z roku 1932, rekonštruované v roku 1963
   -  
technické  zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova ( ktorá slúžila  na spracovanie  vlnenej tkaniny do hustého  
      súkna ), časť z roku 1888 a časť z roku 1948
 
d/ sakrálne stavby:
   - drevený kostolík východného obradu z dediny Zboj z roku 1766, prevezený do Bardejovských Kúpeľov v roku 1967
   - Zvonica s bránkou z Nižného Orlíka z roku 1763
   - Zvonica z Nemcoviec
   - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia
   - Gréckokatolícky drevený kostol z Mikulášovej z roku 1730, zrekonštruovaný v roku 2005
 
   
 
Najcennejšie exponáty :
- unikátne vŕtne zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon, 18. stor.
- technické zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova, 1888 a časť 1948

 
 
 
           
 
 
 
 
                                                                            Spracoval : Jozef Ropjak