Rozhľadňa na LNCH ČIERNA MLÁKA V Bardejovských Kúpeľoch
 
 
 
    Rozhľadňa sa nachádza na Lesníckom náučnom chodníku Čierna mláka v Bardejovských Kúpeľoch. Autormi chodníka sú lesníci z podniku Lesy Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Bardejov. Náučný chodník sa nachádza na území v pôsobnosti Lesnej správy Bardejov.
 
    Rozhľadňa tvorí desiatu zastávku na náučnom chodníku, pričom celkovo má náučný chodník 18 zastávok. Postavená bola v roku 2008. Poskytuje nádherný výhľad na Zborovský hrad a jeho okolie. Z tohto dôvodu je na rozhľadni  inštalovaná aj informačná tabuľa, ktorá poskytuje základné informácie o tomto hrade. Zastávky na LNCH spolu s informačnými panelmi, sú venované mimo - produkčným funkciám lesa. Slávnostné otvorenie LNCH Čierna mláka spolu s rozhľadňou sa uskutočnilo a dňa 24.6.2008.
 
    Začiatok náučného chodníka je v lokalite nad jazierkom v Bardejovských Kúpeľoch. Ak Bardejovské Kúpele nepoznáte, k chodníku vás dovedie turistická značka náučného chodníka priamo z konečnej zastávky MHD. 
 
 
Viac sa dočítate a pozriete na :