Tajuplné nápisy na Banisku
 
    Ak túžite po troche dobrodružstva, potulkách mimo značených chodníkov a prepotenom tričku, vyberte sa preskúmať tajuplné nápisy na Banisku. V mapách sa stretneme aj s pomenovaním miesta „Na Holiči“.
 
    Lokalita Banisko sa nachádza na bočnom hrebeni Čergova, medzi obcami Bogliarka a Kríže. Presnejšie a polopatisticky povedané,  … ak pôjdete po asfaltovej ceste z Bogliarky na Kríže, tak tento hrebeň budete mať po svojej pravici. Lokalita Banisko a tajuplné nápisy na ňom sa vyskytujú približne  jeden kilometer pod obcou Kríže, na samotnom vrchole hrebeňa. Pripravte sa, že kým sa si to vyšliapete na hrebeň prepotíte tričko, čaká vás totiž strmšie stúpanie.

       
                   

GPS súradnice kamenného bloku s tajuplnými nápismi :    N49° 15.458' E21° 08.995'


 
           
    
        Samotné nápisy sa nachádzajú na veľkom kamennom bloku z pieskovcových bridlíc. Toto nám prezrádza, že táto oblasť bola niekedy pod hladinou mora, nakoľko pieskovce patria medzi usadené horniny. No ale keďže tento kamenný blok a jeho vrstvy sú otočené kolmo k zemi, sme tu svedkami aj toho, že počas horotvorného procesu došlo k prelomeniu týchto kamenných blokov, k ich posunu a otočeniu o 90 stupňov. Ale to len tak na okraj … malá geologická vsuvka. 
 
    Miesto výskytu nápisov je charakteristické tým, že svahy po oboch stranách sú pomerne strmé a podobné kamenné bloky sa v blízkosti nevyskytujú.  Pomiestne v bližšom okolí, vystupujú na povrch pieskovcové alebo pieskovcovo bridlicovité kusy hornín. Tie sú však pomerne malé oproti tým, ktoré budete hľadať. 
 
     
 
    Pravdepodobne prvá zmienka o týchto nápisoch sa objavila v Letopise Matice Slovenskej z roku 1848,kde sa v príspevku Jozef Božetěch Klemens zmieňuje o stretnutí s “akýmsi” vojakom v Prahe, ktorý mu rozprával o starých nápisoch „u Bardejova v Boglárském chotáru na Banisku na lukách v lese”.
 
    V roku 1975 uverejnil Dr. Vojtěch G. Bukovinský, ( známi slovenský speleológ, turista, ochranár, a tak trochu záhadológ), v časopise Krásy Slovenska č.ll článok o náleze nápisu na skale v lokalite Banisko. Toto miesto navštívil i Dr. Jozef Ďurček, autor turistických sprievodcov, ktorý toto miesto niekoľkými vetami spropagoval vo svojich sprievodcoch Čergov a Bardejovské Kúpele.
 
          
 
    Pravý význam týchto nápisov už asi nikdy nespoznáme. Môžeme sa teda len domnievať ...
 
    Podľa jednej z hypotéz to môžu byť znaky vytesané za vládnutia Márie Terézie. V tom čase sa vykonávala výšková nivelizácia Rakúsko-Uhorska. Ak si totižto vynásobíme číslovku 1340 dĺžkou lakťa  (teda 60 cm), dostaneme výsledok rovnajúci sa približnej nadmorskej výške danej lokality.
 
    Ďalšia z hypotéz zase hovorí to, že to môžu byť znaky a symboly banských prospektorov hľadajúcich ložiská rúd, kremitých pieskov a zásob dreva. V danej oblasti bol totiž v minulosti rozvinutý aj sklársky priemysel. Prvý sklári tu prišli pravdepodobne v 14. až 15.storočí a vedľa obce Lukov založili osadu Venécia (teda Benátky v Taliansku). Bola to pravdepodobne skupina sklárov z ostrova Murano, patriaceho do Venécie, ktorých tu usadili zemepáni a ktorí osídlili toto územie. No a keďže na výrobu skla bol potrebný kremitý piesok a dostatok drevnej hmoty, naše znaky môžu byť znakmi práve z týchto dôb, z dôb hľadania a získavania surovín pre sklárske fabriky.
 
    Nech už je pravda akákoľvek, pravdepodobne sa ju nikdy nedozvieme. Vidieť však tieto nápisy sa každému milovníkovi prírody a histórie istotne oplatí.
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                           Spracoval :  Jozef Ropjak