Rozhľadňa na hrebeni Kamennej hory     Na hrebeni Kamennej hory nad Bardejovskými Kúpeľami a Bardejovom bola v decembri 2017 dokončená rozhľadňa vysoká 9,6 m. Ponúka panoramatický výhľad na celú dolinu okolo rieky Topľa, v ktorej naši predkovia založili mesto Bardejov. Rozhľadňa sa nachádza pri turistickej trase spájajúcej kúpele s mestom a ktorá je aj súčasťou turistickej trasy Cesta hrdinov SNP. 


                                                         Video - december 2017 - pred celkovým dokončením

                        

                                                                                     Video autor  : ONline Bardejov

     Rozhľadňa má dve podlažia, horné podlažie je zastrešené. Na prvom podlaží sú inštalované 3 informačné tabule obsahovo zamerané na prírodu a jej ochranu. Súčasťou rozhľadne je aj prístrešok so stolami a lavicami pre približne 15 - 20 ľudí. Vedľa prístrešku je ohnisko so sedením. 
   
      Autorom projektu rozhľadne je pán Miroslav Mrázik. Rozhľadňa nad Bardejovom je však druhou rozhľadňou takéhoto tvaru na Slovensku. Ako prvá ( taká istá ) bola postavená v roku 2015 rozhľadňa na obcou Soblahov v okrese Trenčín. 

     Realizátorom výstavby bola Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov.

     Výstavba rozhľadne stála 17 942 €. Sumou 11 100 €  prispela KOCR 
Severovýchod Slovenska, 6842 € financovala OOCR - Šariš - Bardejov.

     Informačné tabule pripravili a osadili pracovníci štátnych lesov - Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Prešov, Lesná správa Bardejov. 
   

     A ako sa k nej vlastne dostaneme ?

     Návštevníkom Bardejovských Kúpeľov stačí následovať červenú pásovú turistickú trasu v smere na mesto Bardejov. Trasa prechádza poza kostol v centre kúpeľov. Od tohto kostola až k rozhľadni je to približne 1000 m. Trasa je nenáročná, vedie lesom a má mierne stúpanie.  

     Záujemcom o trasu z Bardejova taktiež stačí následovať červenú pásovú turistickú trasu. Avšak smerom z mesta na Bardejovské Kúpele. Pre tých čo to u nás nepoznajú ... na trasu sa môžete napojiť napríklad na Dlhom rade pod Radničným námestím, pri autobusovej a vlakovej stanici, pri Kauflande, pri "Preškoč múre".  Ak sa napríklad vyberiete k rozhľadni od autobusovej a vlakovej stanici, čaká vás príjemná prechádzka dlhá cca 3300 m (približne 45 minút chôdze). Trasa k rozhľadni z mesta je nenáročná, má mierne stúpanie a po opustení zastavaného územia vedie lúkami a poliami. 

Fotografie z výstavby rozhľadne :
                                                     
                                                                                                                   
                                                                                                                                             Spracoval : Jozef Ropjak
Zdroj :
Video :  ONline Bardejov
Fotografie : J.R. a ONline Bardejov