Osadenie  informačnej  tabule   na  vrchu Busov

September  2011

 

    Osadenie informačnej tabule na vrchu Busov. Osadenie bolo zrealizované na základe spolupráce medzi KST Slávia Bardejov a podnikom LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov. Osadenie tabule zabezpečili turisti z KST Slávia Bardejov. Výrobu tabule financovali Lesy SR, š.p. OZ Prešov. Obsahom informačnej tabule je popis prírodných pomerov a historických zaujímavostí vrchu  Busov, ako aj celého pohoria, ktoré sa taktiež nazýva Busov. Toto pohorie s rozlohou 102 kmje najmenším pohorím na Slovensku.