Spoznajme našu históriu
 
Názov projektu : "Spoznajme našu históriu"
 
Autor projektu : OZ Dobrá MyšLienka
 
Partner projektu : KST Slávia Bardejov
 
Realizácia : 15.6. - 15.9.2012
 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove
 
Cieľ projektu :
Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu verejného priestoru medzi Bardejovom  a  Bardejovskými  Kúpeľami  obyvateľom  a  návštevníkom  Bardejova.  Zároveň chceme podporiť  vo  verejnosti  pocit s polupatričnosti  a  hrdosti  na  región  v  ktorom žijeme.
Realizácia projektu : Realizácia projektu spočívala v príprave, výrobe a osadení informačných panelov, ktorých obsahom  boli historické  „perličky“  z nášho  regiónu. Ako nosiče pre informačné tabule sme využili nie celkom vľúdne  pôsobiace  prístrešky  pred Bardejovskými Kúpeľami. Tým sme ich zároveň trochu skrášlili a ozvláštnili.