Osadenie informačných tabúľ na trase Hertník - sedlo Čergov

Február 2013

 

    Osadenie  troch  informačných  tabúľ   na  trese  obec  Hertník  -  sedlo  Čergov.   Informačné  tabule  popisujú  prírodné  pomery  v  pohorí  Čergov,  zásady  správania  sa  v  lese  a   "čriepky"  z  historie  Čergova.
 
    Osadenie tabúľ sa realizovalo vo vzájomnej spolupráci turistov KST Slávia Bardejov  a podniku  LESY Slovensjehj republiky, š.p. Odštepný  závod  Prešov.  Osadenie  tabúľ  zabezpečili  turisti  z  KST  Slávia  Bardejov.  Výrobu informačných tabúľ a ich drevených rámov  financovali  LESY  SR,  š. p.  OZ  Prešov.