Spolu na dvoch kolesách

 

Autor projektu : OZ Dobrá MyšLIENKA,
 
Partneri projektu : cyklisti z oddielov KST v Bardejove
 
Realizácia : apríl – júl 2012
 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove
 
Ciele projektu :
Tento projekt mal za cieľ pritiahnuť mladých ľudí z Bardejova a regiónu na cykloturistické akcie – Otvorenie cyklosezóny v retro-štýle, Bicyklami na sever, Bicyklami k susedom a Čergovský okruh. Súčasťou projektu bola aj oprava prístrešku a ohniska v areáli Bardejovských Kúpeľov, ktoré budú využité ako miesto spoločného posedenia počas akcie Otvorenie cyklosezóny v retro-štýle. Súčasťou projektu bolo taktiež vytvorenie trvalého cyklo informačného miesta v Bardejove.  V rámci projektu sa uskutočnila aj  prvá cyklo-škola jazdy v teréne na horskom bicykli v Bardejove.