Magura – „legendárny vrch“ nad Bardejovom

 

Autor projektu : OZ Dobrá MyšLienka
 
Partner projektu : KST Slávia Bardejov
 
Doba realizácie : 15. 1. – 15. 6. 2012
 
Projekt finančne podporila Komunitná nadácia v Bardejove
 
Charakteristika projektu : 
Projekt zameraný na zatraktívnenie bezprostredného okolia Bardejova, vyčistením a úpravou výstupových trás aj samotného vrchu Magury. Pokračoval osadením informačných tabúľ (v lokalite- Bardejovské Kúpele pri jazierku a pri hornom kúpalisku) a osadením netradičného smerovníka na vrchole Magury. Projekt zahŕňal taktiež opravu poškodenej informačnej tabule na hrebeni Kamennej hory a ošetrenie ochranným náterom informačnej tabule pri Ľudovom prameni v Bardejovských Kúpeľoch.