Osadenie informačnej výhľadovej tabule a vrcholovej knihy na vrchu Javorina

Apríl 2012

 
    Osadenie informačnej výhľadovej tabule a vrcholovej knihy na vrchu Javorina v pohorí Busov zrealizovali turisti z KST Slávia Bardejov, v spolupráci s podnikom LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov. Realizácia prebehla pri príležitosti každoročného jarného výstupu na tento vrch najmenšieho pohoria na Slovensku. Stojku výhľadovej tabule a jej osadenie zabezpečili turisti z KST Slávia Bardejov. Výrobu tabule financovali LESY SR, š.p. OZ Prešov.