Osadenie informačnej tabule na Bukovom vrchu
 
Október  2011

 

    Osadenie informačnej tabule na Bukovom vrchu v pohorí Čergov. Osadenie bolo zrealizované na základe spolupráce medzi KST Slávia Bardejov a podnikom LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov. Osadenie tabule zabezpečili turisti z KST Slávia Bardejov. Výrobu tabule financovali Lesy SR, š.p. OZ Prešov. Obsahom informačnej tabule je popis prírodných pomerov v pohorí Čergov.