Osadenie informačnej  tabule nad obcou Kríže

Január 2012

 

    Osadenie informačnej tabule nad obcou Kríže, v smere turistického chodníka na vrch Žobrák. Osadenie bolo zrealizované na základe spolupráce medzi KST Slávia Bardejov a podnikom LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov. Osadenie tabule zabezpečili turisti z KST Slávia Bardejov. Výrobu tabule financovali Lesy SR, š.p. OZ Prešov. Obsahom informačnej tabule je popis prírodných pomerov v pohorí Čergov.