Bardejovská biela stopa - tabule

    Na  trase  Bardejovskej bielej stopy ( konkrétne v obci Mihaľov, na Griglovej rovni a na Barvienku ), boli osadené informačné tabule s mapou trasy, výškovým profilom a popisom trasy.