Po stopách SNP v našom regióne

 
Názov projektu : "Po stopách SNP v našom regióne"
 
Autor projektu : OZ Dobrá MyšLIENKA
 
Partneri projektu : KST Slávia Bardejov, LESY SR š.p. OZ Prešov, Obec Kríže
 
Realizácia : 11 / 2012 - 11 / 2013
 
Projekt finančne podporila Nadácia SPP v programe Dedičstvo regiónov 2013
 
Cieľ projektu :
Zachovanie myšlienky a významu SNP v mysliach obyvateľov regiónu a zároveň podpora hrdosti a spolupatričnosti k regiónu v ktorom žijeme. Zároveň chceme vytvoriť vhodnejšie prostredie pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Toto všetko chceme dosiahnuť prostredníctvom opravy, úpravy a sprístupnením troch objektov v regióne, ako súčasť historických udalostí SNP.