Osadenie informačnej tabule na vrchole kopca Čergov
 
Máj 2012
 
 
    Osadenie informačnej tabule na vrchole kopca Čergov bolo zrealizované na základe spolupráce medzi KST Slávia Bardejov a podnikom LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Prešov. Osadenie tabule zabezpečili turisti z KST Slávia Bardejov. Výrobu tabule financovali Lesy SR, š.p. OZ Prešov. Obsahom informačnej tabule je popis prírodných pomerov v pohorí Čergov.