Modrá vyšehradská cesta
 
 
Projekt :   „ Modrá vyšehradská cesta“
 
Realizovaný organizáciami Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych i Miejsko -   Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych w Polsce
 
Cieľ projektu :
Propagácia a podpora aktívnych foriem trávenia voľného času detí, mládeže a dospelých vykonávaním aktívnej pešej turistiky a horskej v oblasti Nízkych Beskýd a slovenského Spiša, rekreácie  a vodných športov v Yacht klube Znamirowce (Rožnovské jazero), ako aj propagácia integrácie vyššie spomínaných aktivít mentálne a telesne postihnutými osobami. Vzájomné poznávanie kultúr pohraničia vyšehradského regiónu ako aj vybudovanie trvalej siete spolupráce, komunikácie a spoločnej integrácie z apomoci turistiky, športu a rekreácie.
 
Internetovou stránkou projektu je : www.bluetrack.malopolska.pl
 
Sponzorom : Vyšehrádsky fond : www.visegradfund.org
 
     
 
Čas realizácie : 01.06.2012-30.11.2012
 
Partneri :
RR KST Bardejov: Okresné združenie klubov slovenských turistov Bardejov
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Beskid
 
Plánované aktivity :
 
20.06.2012-27.06.2012 – propagácia projektu a nábor poľských účastníkov projektu v Świątnikach Górnych a Nowom Saczi
20.06.2012-27.06.2012 – propagácia projektu a nábor slovenských účastníkov projektu v Bardejove
27.06.2012-30.08.2012 – organizovanie jachtárskeho kurzu v Yacht Club Znamirowice
17.08.2012-19.08.2012 – výlet turistov  do Bardejova a Starej Ľubovne
25.08.2012-26.08.2012 – turistický výlet postihnutých osôb do Bardejova a Starej Ľubovne
21.09.2012-23.09.2012 – výlet slovenských turistov do  Znamirowic na jachtárske preteky
01.09.2012-30.09.2012 – vytvorenie článku, dokumentujúceho realizáciu projektu ktorý bude uverejnený v slovenskej tlači
01.09.2012-30.09.2012 - vytvorenie článku, dokumentujúceho realizáciu projektu ktorý bude uverejnený v slovenskej tlači
Autori projektu : Iwona Głuszyńska, Klaudia Kotarba